מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

לשכת האחים המסונים
הבונים החופשיים (בלועזית) - ארגון סתרים אחוותי בינלאומי רחב-היקף
מתוך: ילדותי באלכסנדריה
לשכת המס המרכזית
לשכת המס המרכזית היה גוף של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, אשר תפקידו היה לגבות את "המס האחיד" - תשלום דמי חבר בהסתדרות. תשלום זה העניק גם את הזכות לטיפול רפואי בקופת חולים הכללית של ההסתדרות. חלק מכספי המס האחיד (שלמרות שמו, אינו מס) הועבר לקופת החולים הכללית לצורך מימון שירותי בריאות, וחלקו הועבר להסתדרות לצורך מימון פעילותה כארגון עובדים.
מתוך: שלוש אחיות, רומניה, אוסטריה וישראל
לשכת הסעד
חלק ממשרד הרווחה התומך במשפחות ואנשים הזקוקים לסיוע
מתוך: אימי הכוכבת