מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי שנוסד בירושלים בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו. (ויקיפדיה)
מתוך: מאיר פיינשטיין – מעולי הגרדום
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה",
מתוך: הרימון שלא התפוצץ
אצ"ל
ר״ת של ארגון צבאי לוחם. ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. (ויקיפדיה)
מתוך: מזון מלכות לשאח הפרסי ולנסיכה סוראייה
אצ"ל
ארגון צבאי מחתרתי לאומי נוסד בירושלים 1931 "הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר". (ויקיפדיה)
מתוך: עליית הורי לארץ ישראל מטורקיה ויוון
אצ"ל
היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו. (ויקיפדיה)
מתוך: העלייה והקליטה של סבתא יונה
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל[1] (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו. האצ"ל נחשב בעיני ממשלת המנדט הבריטי כארגון טרור.
מתוך: סבתא חיה שר והמדינה
אצ"ל
ארגון צבאי לאומי- ארגון מחתרתי שנלחם בכיבוש הבריטי
מתוך: סבתי ואני
אצ"ל
ארגון צבאי לאומי. היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושליים בשנת 1931 ולחם במנדט הבריטי והערבים בארץ ישראל. קולוניאליזם – השתלטות מעצמות על טריטוריות מעבר לים, תוך נישול האוכלוסייה המקומית וניצול משאביה הטבעיים.
מתוך: הרפתקאות ילדותו של סבא יעקב
אצ"ל
ראשי תיבות - ארגון צבאי לאומי-ארגון מחתרת יהודי שפעל בארץ ישראל בשלהי תקופת המנדט (1948-1937).
מתוך: מלחמת השחרור
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל[1] (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו. ויקיפדיה
מתוך: המחתרת החדשה
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו.
מתוך: שלוש עשרה דורות בארץ ישראל
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. (ויקיפדיה)
מתוך: סיפורה של סבתא יונה הצברית
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי, שנוסד בירושלים, בשנת 1931.
מתוך: השושלת של משפחתי
אצ"ל
הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל (בראשי תיבות: אצ"ל) היה ארגון צבאי מחתרתי עברי שנוסד בירושלים, בשנת 1931. הארגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מארגון "ההגנה", בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אותם ימים, בעיקר זו של מאורעות תרפ"ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית בית"ר. מטעמי חשאיות לא נהגו לקרוא לארגון בשמו כי אם "ההגנה" או "המעמד". אנשי הארגון הצטרפו לצה"ל עם הקמתו. (ויקיפדיה)
מתוך: סיפורו של לוחם אצ"ל – יצחק כנעני ז"ל
אצ"ל
ראשי תיבות : ארגון צבאי לוחם - ארגון מחתרתי הוקם בשנת 1931 מהלוחמים שפרשו מההגנה , פעם בגבולות הארץ ומחוצה לה עד קום המדינה , אז לוחמיו הצטרפו לצה"ל.
מתוך: נצחון אהבת החיים
אצ"ל
אירגון צבאי לאומי. ארגון צבאי מחתרתי עברי שנוסד בירושלים בשנת 1931 האירגון הוקם על ידי מפקדים שפרשו מאירגן ההגנה בשל דרישתם לפעלה נחרצת נגד התוקפנות הערבית של אתם ימים בעיקר זו של מאורעות תרפ''ט. מרבית אנשיו היו צעירים מתנעת הנער בית''ר שיסד של זאב ז'בטינסקי.
מתוך: תולדות משפחת עטואר
אצ"ל
ארגון מחתרתי שהוקם ב-1937. הארגון נשען על רעיונו של ז' ז'בוטינסקי. התנגד להבלגה על הפרעות של ערביי ארץ-ישראל ופעל בדרך של התנגדות מזוינת נגד ערבים ובריטים בתקופת המנדט. ב-1945 נוצר שיתוף פעולה בין המחתרות השונות בארץ בכינוי "תנועת המרי". שיתוף פעולה זה נמשך שנה בלבד, וכשפסק המשיך האצ"ל בקו התקיף והאלים נגד השלטון הבריטי. עם פרוץ מלחמת העצמאות השתלבו חיילי האצ"ל בכוחות הלוחמים. האצ"ל כארגון עצמאי פסק להתקיים באופן רשמי מ-1 ביוני 1948. פרשיות, כמו ההגנה על ירושלים והאנייה "אַלְטֶלֶנָה", היו התופעות האחרונות הקשורות בארגון האצ"ל כארגון נפרד.
מתוך: מבצע סודי – ברית מילה בברית המועצות