מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

למה שינינו את תאריך הלידה?

סבא אורי וסבתא מימי עם הנכד אורי
סבא אורי עם אחיו יהודה
נוצר אילוץ לשנות את תאריך הלידה של אחי

הסיפור של סבא אורי

בשנת 1950 עלתה משפחת סבא רבא מעירק לירושלים.

למחרת לקח סבא רבא את סבא אחיו ואחותו להכניס אותם לבתי ספר. את אחיו של סבא, יהודה מועלם, לא הסכימו להכניס לגן הילדים בגלל שהיה קטן מהגיל המינימלי. סבא רבא טען בפני הגננת כי הגיל אמור להיות גבוה יותר ועל כן מגיע להכניסו לגן. הוצע לסבא רבא לתקן את הגיל על ידי בית המשפט.

סבא רבא היה במצוקה כיצד יגדיל את הגיל של בנו כאשר דבר זה כרוך במתן שבועה בבית המשפט והוא רצה להמנע משבועת שקר. סבא רבא החליט לכתוב בקשה לבית המשפט שתכלול את הגיל הנכון. על הבקשה הוא הצהיר בפני השופט וקיבל עליה חותמת מבית המשפט. לאחר מכן ניגש לרושם הבקשות, שישב מחוץ לבנין בית המשפט מצויד במכונת כתיבה וביקש ממנו לשנות את תאריך הלידה על הבקשה שכבר נחתמה קודם לכן על ידי בית המשפט. סבא רבא ניגש עם הבקשה המאושרת לגן הילדים והכניס את אחי לגן.

כך היגיע אחי להכנס לגן  הילדים בגיל נמוך מהגיל הרשמי לגן חובה גיל חמש. מאחר והצטרף בגיל צעיר יותר לגן, הוא סיים את בחינות הבגרות בגיל שש עשרה וחצי.

סבא אורי עם אחיו יהודה, הצעיר בגן הילדים

 

הזוית האישית

סבא אורי מספר לנכדו אורי את הסיפור על אחיו הצעיר יהודה בגן הילדים.

מילון

מינימלי
רמה הכי נמוכה, ההיפך ממקסימלי.

שבועת שקר
אדם הנשבע בבית המשפט לומר את האמת ומשקר.

שבועה בבית משפט
נשבעים בפני השופט לומר את האמת.

ציטוטים

”כל האמצעים מקדשים את המטרה.“