מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

Norma Salz

Oath Song of Poalei Zion
The Story of Norma Salz
Norma Salz Remebers Stories About her Father

The Slice of Jewish Life

Norma Salz is an amazing lady who will celebrate this year her 100th birthday. Norma reminisces about her father in the testimony:

:in this video (המנון פועלי ציון – שיר השבועה) You can also find Norma singing the Oath Song of Poalei Zion

הזוית האישית

Norma Salz took part in "The Slice of Jewish Life", Program run by the Jewish Genealogical society of Greater Miami, התשע״ט.

מילון

Poale Zion
Poale Zion (also spelled Poalei Tziyon or Poaley Syjon, meaning "Workers of Zion") was a movement of Marxist–Zionist Jewish workers founded in various cities of Poland, Europe and the Russian Empire in about the turn of the 20th century after the Bund rejected Zionism in 1901. (Wikepedia)

ציטוטים

”I can sing it. If I can remember all the words“