מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

Judaism and Tradition

Nejat Basiratmand Kaila Nassi
פעילות במסגרת התכנית
Judaism and Tradition- Nejat Basiratmand

to the synagogue on

Yom Kippur (eve(

Describe a memory of celebrating a Jewish holiday when you were young? It was a Passover night, and everyone came to our house and we celebrated Passover together.

What is your favorite Jewish tradition you practice today and why?

Putting on T'ffillin every morning because when I do it, I feel more secure that Hashem is

protecting me. As well as Friday evening going to synagogue and after that saying the blessings over Shabbat dinner.

2016

 

מילון

Yom Kippur
The Day of Atonement, is the holiest day of the year in Judaism

ציטוטים

”Putting on T'ffillin every morning“

”I feel more secure that Hashem is protecting me“