מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

שורשי המולדת

אני,נכדו כיום
סבי כיום
סיפור העלייה של סבי ממרוקו לישראל

סבי מרדכי, נולד במרוקו בשנת 1945 ועלה לארץ בשנת 1956, כשהיה בן 11, ביחד עם הוריו אחיו ואחיותיו.

גל העלייה הגדול של יהודי מרוקו הגיע ארצה בשנים 1954-1955. גל עלייה זה, היה חלק מעליית יהודי מרוקו החוקית, שהחלה עם קום מדינת ישראל בשנת 1948  והסתיימה בהכרזת עצמאותה של מרוקו בשנת 1956.

הגורמים לעלייה עם הקמת מדינת ישראל התעורר חשש מפני פרעות ביהודי מרוקו מצד האוכלוסייה המקומית, שזעמה על אובדן פלסטין וניצחון היהודים. חשש זה הלך והתגבר בשנים 1954-1955, לאור העובדה כי עצמאותה של מרוקו ושחרורה מחסות צרפת, נראתה קרובה יותר ויותר. בשנים אלה החמיר מצבם של יהודי מרוקו בשל התגברות הטרור במדינה והיחס העוין כלפי היהודים מצד האוכלוסייה המקומית.

אנשי העלייה ודרכם ארצה כבר לאחר הקמת מדינת ישראל, החלה עליית יהודים ממרוקו באמצעות מחנות מעבר שהוקמו בקזבלנקה, אך גל העלייה הגדול ביותר הגיע ארצה בשנים 1954-1955, לאור חששם הגובר של היהודים מעצמאותה הקרבה של מרוקו. הסוכנות היהודית היא שעמדה מאחורי פעולות ארגון עליית יהדות מרוקו במהלך השנים 1955-1954. בגל עלייה זה עלו ארצה כ-35,000 עולים. גורם נוסף להתגברות העלייה בשנים היה הסרת הקריטריונים שהציבו המוסדות הישראליים בפני העולים, בשנים 1952-1951, על פיהם ניתנה העדפה לעולים צעירים, בריאים בעלי משפחות בארץ.

מילון

קזבלנקה
היא עיר על חופה האטלנטי של מרוקו. אוכלוסייתה מונה כ-3.3 מיליון נפש (2010), והיא העיר הגדולה ביותר במרוקו, והנמל העיקרי של המדינה. העיר נחשבת למרכז הכלכלי של מרוקו, בעוד שבירת המדינה ומושב הממשלה הוא ברבאט.

ציטוטים

”"עבוד קשה,ההצלחה תעשה כבר רעש"“