מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

אשר אמיר

אשר בבית הספר נר הגלבוע
בניית גשר ביילי מעל נחל הירקון
שירותי בצבא ומימון לימודי

שירותי בצבא

שירתתי 3 שנים בצבא ולאחר מכן הייתי בקבע ארבע שנים בחיל ההנדסה. החלטתי להיות שם לאחר שבדקתי איזו יחידה קרבית טובה ואז כשבאתי להתגייס הגיע אלי קצין והציע לי לבוא אליהם שאלתי אותו מה עושים שם? ענה לי צונחים. בהנדסה אנחנו עושים חבלה מיקוש גידור עשינו עם גשרים ולמשל גשר מעל נחל הירקון בתל אביב גשר בייל. היה לי רובה עוזי השתמשתי בו להגנה. בטירונות עשינו אימונים קשים והתאמנו ברובים. נלחמתי במלחמות של אריאל שרון והיינו הראשונים שהקמנו גשר בכדי לעבור לצד המצרי. כאשר היינו בקורס קצינים השתמשתי ברימונים ולמדתי את החיילים להשתמש ברימון יד.

בניית גשר ביילי מעל נחל הירקון

 

הייתי מאוד זהיר כי לימדתי חיילים להשתמש ברימון יד ונזהרתי לא להיפצע. כאשר הייתי בחרמון אחד החיילים נפצע מהרימון בגלל תקלה טכנית. הייתי קצין, לכן לקראת  סוף שרותי ביקשו שאחתום קבע. הייתי בצבא קבע 3 שנים ושירתתי בפיקוד דרום לכן עשיתי בחינות להתקבל באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע ואכן התקבלתי ללימודי  "הנדסה כימית". שנת הלימודים הראשונה מימנתי משירותי בקבע. בתום שנה א' עבדתי במפעלי ים המלח וכך מימנתי את שנת הלימודים השנייה בתום שנה ב' עבדתי במפעלי ים המלח כך מימנתי שנת לימודים ג'.

בסיום שנת לימודים שלישית יצאתי לחילופי סטודנטים בגרמני "במכון לאנרגיה גרעינית" במעבדה העיר יוליך. למימון שנה ד' עבדתי במפעל "מכתשים" היה בקרבת באר שבע עבדתי כאחראי משמרת בלילה, כדי לא להפסיד  לימודים בסוף שנת הלימודים הרביעית ואחרונה היה מרצה דוקטור אפשטיין הוא היה אחראי על המעבדה של מפעלי ים המלח. פניתי אליו  ושאלתי אם אוכל לעבוד במעבדה הסתכל עלי והזמין אותי לחתום על חוזה עבודה, כך מיד התחלתי עבודה עם סיום הלימודים.

אז התחתנתי ונולדו לנו שני בנים ושתי בנות ושלושה מהם מהנדסים לאחר שלוש שנים השלמתי תואר נוסף. לאחר שש שנות עבודה עברנו למושב רמת צבי באוגוסט 1978 אחרי שנה במושב התקבלתי לעבוד בחברת "רפא"ל".

הזוית האישית

אשר: היום אני מתנדב לעזור לתלמידים בבית הספר נר הגלבוע. אני מאוד נהנה. אני יוצא להרבה טיולים בשבילי ישראל.

מילון

הנדסה
תחום העוסק בתכנון, ייצור ובניית מבנים, מכונות, מוצרים וכד'.

ציטוטים

”כימייה מדע החיים“