מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

כפר הס מתפתח

כלי התחבורה הראשון היה החמור -- ילדות בכפר הס

התפתחותו של מושב כפר הס

לאחר שנקנו אדמות המושב הראשונות, הגיע השכן הערבי עם עדרו לביקור שכנים . לאחר החריש הראשון, החל תהליך חלוקת המגרשים על ידי פתיחת תלמים בשטח בעזרת סוס ומחרשה.

כל משפחה בנתה צריף מגורים בעזרת חברי המושב האחרים. בשנים הראשונות החברים עבדו בעבודות חוץ בפרדסי יכין. העבודות הרחוקות נעשו בליווי "גפיר", מצויד בנשק. החברים הקפידו לרכוב בדרך שהטרקטור חרש לפני בואם לשם, על מנת לסלק מוקשים.

הבאר הראשונה נבנתה בשיטת "השכטה" בחפירה ידנית והפיקה מים לחצרות ולפרדסים. בתחילת ההתיישבות קיבל כל משק 7 דונם לנטיעת פרדס.. סבא רבא שלי וחבריו השקו את הפרדס הצעיר בתעלות מים. את התפוזים הם ארזו בנייר משיי.

בראשית הכפר כל משק קיבל פרה אחת, מה שעורר שמחה גדולה בבבית משפחתנו – משק בקנשטיין. כל משק רכש מספר תרנגולות לצורכי המשפחה. עם הזמן נוספו עוד ענפים חדשים, ביניהם גידול עגבניות, שהיו גם הן מקור פרנסה בכפר .

כלי התחבורה הראשון שלנו היה החמור. אחריו נרכשו הסוס והפרד. יותר מאוחר הגיע הטרקטור האדום וכעבור כמה שנים הגיעה המכונית. אני זוכרת שבהתחלה ילדי כיתה א' מכל גוש תל- מונד למדו בקרון קטן ולאחר מכן נבנה בית הספר בתל- מונד.

במשך כל השנים, מראשית הכפר ועד היום,  בפעולות הנוער ובחגיגות המשותפות לכל תושבי הכפר, תופסת התרבות מקום של כבוד,

מילון

חריש
פילוח והפיכת האדמה

ציטוטים

”לאחר החריש הראשון, החל תהליך חלוקת המגרשים על ידי פתיחת תלמים בשטח בעזרת סוס ומחרשה“