מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

ילדות בצל מלחמת השחרור

סבתא ואני-נכדתה
סבתא בילדותה
זכורים לי הלילות הרבים שהיינו במקלט אצל השכנים, משום הפחד הגדול מהפצצות והסכנה הרבה שהייתה.

שמי שרה טייכמן, נולדתי בר"ח אב תש"ג להורי ר' ברוך ומרת חסיה פריז בהר הצופים בירושלים. היה זה בתקופת המנדט הבריטי – תקופה סוערת ביותר בארץ ישראל.

אבי ר' ברוך ז"ל, שלח מיד מברק לרבי מליובאויטש בו הוא הודיע על שנולדה לו בת בכורה, וייקרא שמה בישראל "שטערנא שרה".

באותה תקופה סבי ר' אברהם פריז (שהיה אחד מגדולי החסידים) שהה אצל הרבי. וכאשר הוא נכנס אל הרבי הריי"צ אמר לו הרבי: "מזל טוב לך ר' אברהם נולדה לך נכדה, בת לבנך ר' ברוך, ושמה על שם אמי". כך נודע לסבי שנולדתי. כמובן הוא שמח מאוד, ושלח להורי איגרת מזל טוב, ואף הוסיף: "קניתי אות בספר תורה של משיח עבור ביתכם שטערנא שרה שתהיה בריאה".

בילדותי הצבא הבריטי שלט בארץ. ובאותה תקופה היו מכריזים על "עוצר". או אז היינו מסתגרים בתוך ביתנו והיה אסור לצאת החוצה. בבית היו ארבעה חלונות אשר רק שניים מתוכם היו מכוסים בתריסים, ואימא תלתה על החלונות הנוספים שטיחים, כדי שהחיילים האנגלים לא יוכלו לראות מה קורה בפנים. באחת הפעמים כאשר היה "עוצר", אבא ישב ולמד תורה בספר חסידות לאור מנורת הנפט. חייל בריטי אחד הסתובב בחוץ וכאשר ראה מבעד לשטיח שיש אור בבית. אזי ללא מחשבה, כיוון את הרובה לתוך הבית וירה פנימה. באותו רגע ממש התכופף אבא לכיוון מנורת הנפט כדי לראות היטב את הכתוב בספר כך שכאשר חדר הכדור לתוך הבית הוא חלף מעל ראשו ופגע בספר אחר שהיה בתוך הארון. לאחר מכן  אבא אמר: "למדתי רבות בספר והוא הציל אותי". לא ינום ולא יישן שומר ישראל.

במשך שנים רבות שמרנו על הספר שבתוכו הנקב שנוצר מהכדור.

בהיותי בת חמש פרצה מלחמת השחרור. זכורים לי הלילות הרבים שהיינו במקלט אצל השכנים, משום הפחד הגדול מהפצצות והסכנה הרבה שהייתה. דירתם נבחרה למקלט משום שבדירתם היה רק חלון אחד לכיוון הירדני ואותו אטמנו בשקי חול. היה לנו נחמד אצלם. היו להם  ילדים בגילאים שלנו והיינו ישנים יחד בסלון על מזרונים כך שזו היתה חוויה עבורנו.

בגיל שמונה עשרה נישאתי לבעלי ר' משה אהרן טייכמן שיחי'. נולדו לנו שישה ילדים יקרים. במהלך השנים עסקתי בהוראה וכתבתי כמה ספרים. והיום ב"ה אני רווה נחת מכל הצאצאים שיהיו בריאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הזוית האישית

המורה מושקי – נכדתה של שרה: נהניתי לערוך עם סבתא את העבודה ולשמוע סיפורים נוספים על חייה. עבודה זו חיברה וקישרה אותי עם סבתא בקשר מיוחד ואישי. שמחתי על הזכות ליטול חלק בתכנית הקשר הרב דורי, תכנית מיוחדת זו כמורה.

מילון

עוצר
עוצר משמעו כולם עצורים בתוך הבתים ללא יכולת יציאה. בתקופת הבריטים היה נערך "עוצר" לעיתים קרובות. לעיתים היה עוצר ביום ולעיתים היה עוצר בלילה. אדם שהפר את ההנחיות היה מסתכן בחייו.

ציטוטים

”"במשך שנים רבות שמרנו על הספר שבתוכו הנקב שנוצר מהכדור"“