מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

הספרנית והספר

סבתא מנוחה המספרת
סבתא מנוחה בצעירותה
בכ"ח באייר נולדתי, בירושלים העיר הקדושה, שבוע לפני חג מתן תורה

סבתא מנוחה בטיול עם תלמידותיה

תלמידת כיתה ד' קבלה ספר מספריית בית הספר, ומכיוון שהיה הספר חדש, לא מכבר לספריה נרכש,

הזהירה המורה לשמור עליו מאוד ולא- ספרים, הילדה לא תקבל עוד. קראה הילדה ונהנתה מהספר, וכשפנתה לרגע לצאת מהחדר,
אחותה הקטנה ניגשה לשולחן ומיד פנתה לספר, כמובן ומפני שעדיין לא קראה דפדפה ואת הספר קרעה.
התלמידה ראתה מה קרה לספר החדש ולבה נתמלא דאגה וחשש איך תחזיר ספר קרוע? המורה תכעס, וכל שבוע כבר לא תתן לתלמידה ספר מספריית בית הספר
"אל דאגה" הרגיעה אביה "גשי לכורך הספרים הידוע והוא את הספר ישקם וצורתו תחזור למצבו הקודם".
הילדה את הספר לכורך מסרה וישבה לחכות ולקבלו חזרה. את הספר לקח כורך הספרים ומיד פירק את הכריכה והדפים,
נבהלה הילדה וחשבה: מה עושה הוא? את הספר מקלקל יותר הוא! מה אומר למורה, מה יהיה גורלי ספרים לקרוא כבר לא ינתנו לי
לשאול את הכורך התביישה, ישבה עצובה וחיכתה, לאט לאט נרגעה רוחה בראותה את הספר מקבל צורה,
הכורך את הספר הדביק ותיקן, מסר לילדה, וליבה התרונן למחרת הספר למורה חזר, וזו כלל לא הרגישה מה על הספר עבר,
והתלמידה הקטנה אוהבת הספרים המשיכה לקבל, לקריאה, ספרים ומאושרת היתה מאוד מאוד שלקרוא יכלה היא עוד ועוד.

ומי היתה זאת התלמידה?- נחשו! טוב, אגלה לכם ומיד תדעו זאת היתה הסבתא מירושלים שעד היום קשורה היא לספרים, וספרנית היא במכללה, במכללת בית רבקה זאת הסבתא של חני גולדשמיד

תשע"ו

מילון

כריכת ספרים
הוא תהליך של הצמדת מספר דפים העשויים נייר או חומר אחר והפיכתו לספר, ה'כורך' הוא בעל המקצוע שמבצע את פעולת כריכת הספרים.

ציטוטים

”ב"ה הקמנו משפחה לתפארת בנים בנות נכדים ונינים כולם טובים ונבונים.“