מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

דרכו של ר' אברהם הערש לחב"ד

הסבא הרב אברהם הירש
הנכדה שטערני קליטמן
זו הפעם הראשונה בחיי שבה ראיתי, שענייני תורת החסידות חודרים להבנה טובה ובריאה.

אני, שטרני קלייטמן, רוצה לספר לכם על סבא רבא שלי, כפי ששמעתי מסבי, בנו של סבא רבא שלי.

סבא רבא, אברהם הערש (צבי בעברית) הכהן, נולד בי"ב ניסן תרע"ו, 1916, בעיר לודז' שבפולין, להוריו, ר' משה דוד ורבקה רחל הכהן. ר' אברהם הערש היה הבכור במשפחתו, ולאחריו נולדו להוריו עוד תשעה ילדים.

בית הוריו היה בית, שתורה וגדולה חברו בו יחדיו. אביו ר' משה דוד, היה עשיר גדול ובעל נכסים, רחוב שלם של חנויות בלודז' היה בבעלותו. יחד עם זאת פינה זמן מעסקיו לעסוק בתורה. רבקה רחל, תמכה והמריצה את בעלה, משה דוד, לעסוק בתורה. וכן את בנה, אברהם הערש, עודדה את שקידתו והתמדתו בלימוד התורה.

אט אט הלך שמו של הנער, אברהם הערש, והתפרסם בסביבה כאחד המופלאים מצעירי החסידים, שיראתו קודמת לחכמתו. באותן השנים, דבק ר' אברהם הערש ברבו, האדמו"ר מאלכסנדר בעל ה"עקידת יצחק".

בשנים 1930- 1940 התקדרו שמי פולין בעבים. רוח מלחמה ריחפה בחלל האוויר ואיימה על שלוותם של אזרחי אירופה. אנטישמיות פשתה ברחובות, וחיי היהודים נעשו קשים. ר' משה דוד ורבקה רחל החליטו לעזוב את פולין. לעלות לארץ הקודש למען חינוך הילדים ובטחון המשפחה.

באביב 1934, פנתה משפחת כהן לקבל אישורי עלייה משלטונות פולין. אלא שלפתע, התגלתה בעיה קשה: הבן הבכור, אברהם הערש, שזה עתה מלאו לו שמונה עשרה שנה, הגיע לגיל גיוס… השלטונות לא אישרו לו לעלות עם הוריו, אלא דרשו ממנו לשרת בצבא פולין. חשבו ההורים לבטל את הנסיעה. רק לאחר שר' אברהם הערש הפציר בהם, והבטיח להם שיצליח להשיג אשרת יציאה ויעלה לארץ בקרוב, ניאותו לעלות לארץ בלעדיו עם שאר ילדיהם. הם חיסלו את עסקיהם בלודז', מכרו את שני מפעלי הטקסטיל שהיו בבעלותם תמורת סכום נכבד.

מהכסף שקיבלו תמורת רכושם, רכשה משפחתו עוד בשבתם בפולין שטחים חקלאים במושבה באר טוביה. בכוונתם היה לנטוע פרדס וכרם ממנו תתפרנס המשפחה בקרוב, כדי שיוכלו ליישב בשלווה על התורה והעבודה. אך, כשעלו  לארץ גילו שתושבי באר טוביה אינם שומרי תורה ומצוות, והמקום לא מתאים למגורי משפחה חסידית. הם ביטלו את תכניתם, ובחוסר כל קבעה המשפחה את מקומה בירושלים עיר הקודש.

משפחתו

אברהם הערש הצעיר, שנשאר בפולין לבדו, החל במאמצים להשגת אשרת יציאה. הפתרון נמצא בהשגת תעודת זהות מזויפת של צעיר ,שעדין אינו בגיל גיוס. באותה תקופה, היו סוחרים שעסקו בהנפקת תעודות זהות מזויפות תמורת מנת שוחד נכבדה. אברהם הערש סיכם עם אחד הסוחרים, שינפיק לו תעודה חדשה, בשם בדוי אהרון כהן שתאריך הלידה שלו  הוא גיל 16, בגיל שעדיין לא חל עליו חובת גיוס. בתמורה, הוא הבטיח לשלם לו סכום אותו חסך. הם קבעו תאריך ומקום מפגש בו יקבל את תעודת הזהות, שתסלול את דרכו לעליה ארצה.

אך רבות מחשבות בלב איש. כשהגיע בשעה היעודה למקום המפגש, יצא לקראתו גבר חסון, שאת עיניו כיסו משקפי שמש כהות. הלה ביקש את הכסף טרם, שמסר לו את הדרכון. אברהם הערש בתמימותו, מסר לו את הכסף. והלה תחב לידו במקביל מעטפה, וביקש להסתלק. אברהם הערש פתח את המעטפה, וגילה מיד את התרמית. המעטפה לא הכילה את הדרכון המיוחל! למרבה המזל, דודתו של אברהם הערש, שהכירה את תמימותו וחששה שיפול קורבן לנוכל, המתינה במקום סמוך לצפות במתרחש. כשהבחינה בתרמית, הרימה קול זעקה, והנוכל בלית ברירה החזיר את הגזלה. בכך הצילה את כספו של אברהם הערש.

רק לאחר שנה של מאמצים, בשלהי שנת תרצ"ה 1935, הצליח אברהם הערש להשיג תעודת זהות אחרת. עלה לארץ הקודש, והצטרף למשפחתו לירושלים.

שקידתו בתורה עוררה בנפשו חשק לעבודת ה' פנימית ועמוקה יותר. ככל שהרבה לעסוק בתורה, צמאה נפשו ללמוד על 'נותן התורה'. יד ההשגחה הובילה אותו לשערי היכל חסידות חב"ד.

באותה תקופה יצא שמה של ישיבת 'תורת אמת' בקרב בני התורה בירושלים. המשפיע הדגול, הרב אלתר שימחוביץ' משך אחריו בחורים, שהיו מסלתה ושמנה של ירושלים, סביבו התגבשה קבוצת תלמידים, שהיו קשורים אליו בלב ונפש. לימים, היוותה קבוצה זו את גרעין חסידי חב"ד המקושרים לנשיא דורנו בירושלים.

שנתיים לאחר עלותו ארצה, נכנס אברהם הערש ללמוד בישיבת תורת אמת. מאוכזב מהישיבות הקודמות בהם ניסה את מזלו ולא מצא את מה שאהבה נפשו, הוא נכנס בהיסוס לתורת אמת, מסופק האם כאן אכן ימצא את מה שלבו חפץ. וכפי שסיפר ר' אברהם הערש בעצמו: "לחסידות חב"ד נמשכתי הודות למשפיע, ר' אלתר שמחוביץ' ע"ה. שיעוריו בספר ה"תניא" כבשו את ליבי.

זו הפעם הראשונה בחיי שבה ראיתי, שענייני תורת החסידות חודרים להבנה טובה ובריאה. הסבריו של ר' אלתר היו שכליים ביותר ולא ענייני חסידות  מופשטים. שיעורים אלה הם, שקירבוני לחסידות חב"ד, בשילוב התרשמותי העמוקה מאישיותו המיוחדת של ר' אלתר בפרט, ומאישיותם של חסידי חב"ד בכלל. הרצינות של היהודים הללו, חרדת הקודש שבה היו מזכירים את המילה "רבי", תפילתם הספוגה בחום וברגש, כל אלה הם דברים, שלא יכולתי להישאר אדיש בפניהם"

הם, שחוללו מהפך בנפשו של ר' אברהם הערש, שזה עתה נכנס לישיבה, והוא גמר בלבו להתמסר לחסידות ולרבי באופן מוחלט.

בחורף שנת ת"ש בא ר' אברהם הערש בקשרי השידוכין עם מרת רבקה מאטיל בת ר' אברהם אלחנן ומינה לאה וייספיש. ר' אברהם אלחנן היה תלמיד חכם, ירא שמים ובעל מידות טובות. בסעודת ה'וארט' של ר' אברהם הערש, נשא החתן פלפול תורני עמוק שהפעים את השומעים. לאחר מכן התחתן אברהם הערש בתאריך א' אלול ת"ש, עם מרת רבקה מאטיל לבית ויספיש, וזכה להקים דור ישרים מבורך.

ב'מבצע הנחת תפילין' בכותל

סבי היה מקושר מאד לרבי, הרבי מליובאוויטש. קיבל הרבה דולרים ומטבעות, היה אחד מבין עשרת החסידים שעשה התרת נדרים לפני ראש השנה לרבי עצמו. היה ראש כולל בכפר חב"ד, מגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד ובלוד, וראש ישיבת "תולדות אהרון" בירושלים.

מן התלמידים שלו: הרב ירוסלבסקי, רבה של נחלת הר חב"ד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי, הרב הקודם של כפר חב"ד, ועוד.

נפטר בכ"ד אב, תשנ"ה.

אצל הרבי מליובאויטש בזמן 'התרת נדרים'

הזוית האישית

שטערני: בעקבות תכנית הקשר הרב דורי זכיתי להכיר את קורות חייו של סבא רבא שלי.

מילון

תורת החסידות
היא שיטה בעבודת השם, דרכה האדם מתקרב אל בוראו. יסודותיה והדרכותיה התגלו באמצע האלף השישי לבריאה במרכז אירופה, על ידי הבעל שם טוב והתפשטה על ידי תלמידיו הרבים. תורת החסידות, היא למעשה הסבר של תורת הקבלה, המפרטת את מבנה העולמות הרוחניים, השתלשלות והתהוות העולם, ומלמדת את טעמיה הצפונים של מצוות התורה. החסידות מדגישה שעל הלימוד לימוד עם נשמה המביא לידי מעשה בפועל בעבודת המידות ולא בלימוד סתמי, וכן קיום המצוות כולם צריך להיות בפנימיות, בחיות ובהבנה שכלית

ספר התניא
ספר התניא (נקרא גם לקוטי אמרים או ספר של בינונים) הוא ספר היסוד של תורת חסידות חב"ד ואחד מספרי היסוד של החסידות הכללית. הספר סוקר את נפש האדם ומנתח את תהליכיה שיובילו לעבודת השם, תוך מתן כלים להתגבר על הקשיים. הספר הודפס לראשונה בשנת תקנ"ז (1797) בסלאוויטא, על ידי מחברו - אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד.

ציטוטים

”מצוות התפילין הוא ויטמין מיוחד לחיזוק האמונה והבטחון בה'.“