מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

Yiddish in the Market

Reading Together
Yiddish
The first time my Grandpa felt Jewish

When my grandpa was about three years old, his grandma and he went to the market. His grandma, my great-great grandma, found a crate in the market and told my grandpa to stand on it and speak Yiddish to all the other ladies in the market. She was trying to show off his Yiddish. That was the first time my grandpa felt Jewish

כאשר סבא שלי היה כבן שלוש, הוא והסבתא שלו הלכו לשוק. הסבתא שלו, סבתא רבא-רבא שלי, מצאה ארגז בשוק ואמרה לסבא שלי לעמוד עליו ולדבר יידיש לכל הנשים האחרות בשוק. היא ניסתה להשוויץ עם היידיש שלו. זאת היתה הפעם הראשונה שהסבא שלי הרגיש יהודי.

 

מילון

Yiddish
Yiddish, a mixture of German and Hebrew, was at one time the main language of Ashkenazic Jews

ציטוטים

”זאת היתה הפעם הראשונה שהסבא שלי הרגיש יהודי“