מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

תולדות מושב חרות

סיפור זה מוקדש בהוקרה למייסדי המושב ובאהבה לדור ההמשך...

חריש ראשון באדמת חרות, 1930  
 
חרות הוקמה בשנת 1930. מקור השם (על פי הצעת מגלי) הוא ממטבעות לציון 1,800 שנה למרד בר-כוכבא
עליהן היה חרוט: "חרות יהודה".
 
חצר המשק בעבר:
 
 
משק זו'רנה (מזר, רח' ההרחבה)חצר משק טיפוסית בשנות החמישים כללה: רפת קטנה מספר תרנגולות
שובך יונים אחד וסבתא זו'רנה אחת.
הרפת של משפחת יפה
 
 
לכל משק במושב הייתה רפת בה גידלו 3-5 פרות חולבות. החלב ומוצריו שימש לצריכה פרטית ואף שווק לתנובה.
המחלבה יצחק גולוביצקי (ז"ל) ממייסדי המושב, מביא את החלב למחלבה. המחלבה ריכזה את החלב ממשקי
החברים,ומשם שיווקו במשותף את החלב לתנובה.בחלק מהמשקים היה ספרטור. הספרטור הפריד בין:החלב
השמן (שממנו עשו את החמאה) לחלב הרזה (שממנו עשו את הגבינות).
 
 
בתמונה: חיים גינת והוריו (זהבה ויצחק גולוביצקי (ז"ל) מדגימים את הפעלת הספרטור ביום הראשון
 
מחסן אספקה הוקם במלחמת העולם השנייה (1940), אספקת התערובת מועמסת על חמורים רתומים
לעגלות. הסילו משמש לאחסון אלף טון גרעינים להכנת מזון לעופות, נבנה ב -1959. בית האריזה לפרי הדר הוקם
בתוך פרדסי המושב (כביש ההדר היום) ע"י קבוצת הבנאים של חרות: יוסקה לוין, יוסף זילברמן ויוליק גבאי כדי
לארוז את פרי ההדר לקראת שליחתו לאירופה. הבוקסות הגיעו מהפרדס לבית האריזה בעגלות רתומות לסוסים.
כאן פוזר הפרי על מחצלות הפרוסות על הקרקע והמתין שלושה ימים, זמן בו ניתן להבחין בפגעי הקטיף. רק אז החל
תהליך האריזה.
אריזת התפוזים על הקרקע , שנות השלושים
"המבררים" מיינו את הפרי לפי איכותם."העוטפות" עטפו כל תפוז בנייר ומיינו לפי גודלו. "האורזים"  ארזו את
הפרי בארגזים, שהוכנו ע"י הנגרים. "הסבלים" העמיסו על משאיות בדרכם לנמל חיפה. רוב העובדים היו חברי
הכפר והנוער הבוגר.
 
בית אריזה "נר-בנים" תנובה אקספורט 1966
במקום בתי אריזה קטנים, הוקמו שני בתי אריזה בגוש תלמונד. המדגרה 1950-1970בשנות ה-50 הוקמה
המדגרה (כיום בית החבר) בניהולו של יהושע ריטוב. במדגרה הדגירו ביצים מהם בקעו אפרוחים שהועברו
למשקים. בית האימון, האפרוחים הועברו מהמדגרה לבית אימון שהיה בכול משק. החימום על בסיס פתיליות חיממו בפתיליות ואח"כ בברודרים.
 
גן הילדים הראשון בחרות הוקם בשנת 1936, כיום גן הילדים הינו חלק מקומפלקס של שלושה גנים. מועדון הנוער
הנוכחי הוקם בשנת 1950 לזכר חללי המושב שנפלו במלחמת השחרור. לצערנו, נוספו חללים והיה צורך להוסיפם
בצורה נאותה על המצבה בסוף שנות השבעים. עמדת ההגנה שמשה להגנת הישוב במאורעות 1936 ובמלחמת העצמאות. המיקום: בקו הגבול של חרות בדרך שהובילה מטירה לואדי פליק (נחל פולג) משק מניה ויקיר וולדניצקי
(ז"ל)  כיום: המשק תמי ושלמה וולפרט. המרפאה במשכנה הישן, היום: בניין הנהלת חשבונות.
 
25 שנה לחרות (1955)הנחת אבן הפינה לבית העם
 
 
בית הדפוס החל מ -1978 נכדיו של נחמן, חיים וגולן רייכשטיין, "אופים" מאפה דפוס. חלוקת לחם יהושע
פייבושביץ-שרגאי מחלק לחם מבית לבית בכל גוש תל-מונד. עץ הדומים (שיזף מצוי) זהו העץ העתיק ביותר
במושב. העץ גדל במקום זה עוד לפני הקמת המושב. עץ דומים זה מספר את סיפורו של המושב מאז ועד היום
וצופה הוא לבאות…  

מילון

בית האימון
לענף הלול היה תמיד צמוד בית אימון - בית התינוקות של הלול, לול לגידול אפרוחים. בתי האימון הראשונים היו מאד פרימיטיביים, כאשר האומנות היו עובדות על נפט/סולר, דבר שגרם להרבה תקלות, בעיקר שריפות.

ציטוטים

”עץ דומים זה מספר את סיפורו של המושב מאז ועד היום וצופה הוא לבאות “