מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

פרומה דודתי – סיפורה של גיבורה בשואה

אני אסתר זלצמן לבית קניג, דור שני של יוצאי שואה.
הוריי, טוניה קניג לבית נוימן ויעקוב קניג ז"ל לבית רבפוגל נולדו בפולין. אימי נולדה בעירה אוזיראן ואבי נולד בעיר לבוב. הם עלו יחדיו ארצה בשנת 1949 לאחר השואה. כל שנות חיי נסבו סביב חיי השואה והישרדותם של הורי. וזה השפיע עלי מאוד.
בחרתי לספר סיפור אחד על גבורתה של דודתי פרומה, אחותה של אימי, שנספתה בשואה.
באוזיראן עיר הולדתה של אימי התנהלו לפני המלחמה חיי תרבות וחברה עשירים, היו בה קבוצות שהשתייכו לגורדוניה ולבית"ר שפעלו למען עליית יהודים לארץ ישראל. אימי ומשפחתה השתייכו לבית"ר.בתקופת השואה אמי ומשפחתה (אחיה יצחק נוימן אחותה ,נושה נוימן וסבתי בלהה נוימן וסבי יעקוב נוימן ) חיו במחנה עבודה של הגרמנים. הם עבדו בשדות ושתלו עצי גומי אשר שימשו את הצבא הגרמני. אחות נוספת שעליה אספר בסיפור זה לא הייתה איתם , שמה היה פרומה נוימן. היא התחבאה אצל משפחה פולנית ושם שימשה כמורה של ילדיי המשפחה. היא הייתה התקווה האחרונה של המשפחה שתינצל ממלתעות הנאצים. אולם הגורל רצה אחרת. יום אחד הגיעו הנאצים לאזור בו התגוררה דודתי , ובדיוק באותו הזמן יצא ראש המשפחה הפולנית מהבית. דודתי לא ידעה מה לעשות, היא רצה להתחבא במקום קרוב ביותר לבית ושם התחבאו הרבה יהודים וכך חשבה להינצל, בחשבה שהנאצים לא יגלו את המחבוא. אולם הנאצים גילו את המחבוא והיא הייתה בניהם. בדרכם למוות קיבלו הוראה מהנאצים להשיל את בגדיהם ומאחר שהייתה לבושה במעיל פרווה לא הסכימה להורידו. ואז הקלגס הנאצי משך את פרוותה ותוך כדי עימות אתו היא חטפה לו את האקדח וירתה בו וכמובן בגלל זה הרגו אותה. מכאן שהיא לא הלכה כצאן לטבח. כל זה סופר לפי עדי ראייה ששרדו והיו במקום. בסופו של דבר כל משפחתה של אמי שרדו את השואה ועלו ארצה ב- 1949 לאחר קום המדינה, מלבד סבי יעקוב שנפטר במחנה העבודה ממחלת הטיפוס.

 פרומה נוימן ז"ל, גיבורה שניספתה בשואה
על אבי יעקוב קניג ז"ל 
אבי, קניג יעקוב ז"ל, היה שייך לקבוצת גורדוניה ולכן רצה להגיע ארצה. ואכן עם המכבייה הראשונה בשנת 1932 הוא הגיע ארצה דרך הבאת יהודים לארץ. מאחר והוא וחבריו לא חשבו לחזור לפולין הם התחבאו בקיבוץ דגניה, אולם הבריטים ששלטו בארץ תפסו אותו והחזירו אותו ואת חבריו לפולין. כל משפחתו הושמדה בשואה. הוא שרד היות שהתגייס לצבא הרוסי.
תולדות משפחת בעלי, גבריאל זלצמן:
משפחתו עלתה ארצה בעלייה בלתי לגאלית לארץ.עם הסיפוח של אוסטריה לגרמניה ב-1939 משפחתו של בעלי גרו בווינה. הם החליטו לעלות ארצה בראותם את הנולד. הם עלו לארץ בשנת 1939 באניית המעפילים "דרגה" אשר הגיעה לחופי עתלית. באותה תקופה שלטו האנגלים בארץ ולא נתנו לאוניות המעפילים להגיע ארצה. בדרך כלל אוניות אלו נתפסו על ידי האנגלים והועברו לקפריסין. ביודעם את המצב החליטה האנייה להגיע לחופי הארץ בערב יום כיפור כי חשבו שביום הקדוש ביותר של היהודים, האנגלים לא יחפשו אחריהם. וכך היה, בערב יום כיפור האנייה הגיעה ארצה והאנשים שהיו עליה התפזרו ברחבי הארץ ולא הגיעו למחנות בקפריסין וגם ניצלו מהזרוע הגרמנית. תיעוד מסע האנייה מתואר במוזיאון העפלה בעתלית. כך כל המשפחה ניצלה ולא עברו את השואה.

מילון

גורדוניה
תנועת נוער ציונית מסוימת

קלגס
חייל. נהוג לכנות קלגס חייל המתנהג באכזריות.

ציטוטים

”נפל דבר שהוא למעלה מחלומתינו הנועזים ביותר“

”חשבו שביום הקדוש ביותר של היהודים הבריטים לא יחפשו אחר אניות מעפילים.“