מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

סמיון מרקוביץ חימייץ – סיפור משפחתי מדור לדור

סבא שלי
סבא שלי
חימייץ אלכסנדר מבית הספר "הרצל" קישינב, מולדובה מעלה את סיפורו של סבו סמיון מרקוביץ חימייץ.

חימייץ אלכסנדר מבית הספר "הרצל" קישינב, מולדובה מעלה את סיפורו של סבו סמיון מרקוביץ חימייץ. סבא סמיון חושב "כל אדם חייב להכיר את ההיסטוריה של משפחתו", לכן החלטנו להעלות את הסיפור המשפחתי שלנו, שמתחיל בסיפורם של שתי משפחות: משפחת חימייץ ומשפחת וסקריסנצקי. התחלנו את תיעוד הסיפור החל מסיפורו של סבא רבא ניקולאי מיכאלוביץ וסקריסנצקי שחי בין השנים 1884 – 1955.

   Меня зовут Игоревич. Мне 12 лет. Я считаю, что каждый человек должен проявлять хоть малый интерес к истории  своей семьи, поэтому и я попытался восстановить древо моей семьи.

         Наши корни – это наши предки. Прежде всего  родители, отец и мать. Затем – бабушка и дедушка. И так далее, в глубину времен. Одно поколение сменяется другим, передается семейный опыт.

        Моя родословная по папе состоит из 2 фамилий: Химич и Воскресенский. Свою родословную я начну с прапрадедушки, Воскресенского Николая Михайловича (1884-1955г),  уроженца г. Углича Ярославской губернии. Родился он в семье обер-офицера. В 1907 г. женился на дочери потомственного дворянина – Белеховой (Воскресенской) Екатерине Николаевне (1885-1975г). Они воспитывали пятерых детей.

В 1914 г. у Воскресенских родилась дочь Тамара. В 1931 г. она  вышла замуж за Химича Семена Марковича.

1

По этническому происхождению мой прадедушка Семен Маркович был еврей. Родился он в 1902 г. в Поволжье. Воспитывался он детском приюте. В юности моего прадедушку арестовали за участие в революционном движении. Вскоре он сбежал из- под ареста и скрылся в Бессарабии, где его отправили служить в румынскую армию. Поэтому из Бессарабии ему тоже пришлось бежать в Крым. В 1941-1945г семья жила в Ялте, а глава семьи, Семен Маркович (мой прадедушка) сражался против немецко-фашистских захватчиков в составе авиабатальона. Был награжден орденами и медалями. На войне был ранен. В 1945 г. в Крыму родился мой дедушка – Химич Михаил Семенович.

2

 В 1948 г. вся семья Химич переезжает жить в Молдавию, так как моего прадедушку послали восстанавливать послевоенную Молдавию. Сначала они жили в Кишиневе, а потом переехали в город Единцы, где мой прадедушка работал директором автотранспортной базы, а мой дедушка работал водителем автобуса. В 1975 г родился мой папа – Химич Игорь Михайлович.

   У прадедушки была мечта – научиться играть на скрипке. В силу обстоятельств он этого не смог сделать и решил реализовать мечту  в моем дедушке. Дедушка рассказывал, что даже успел немного позаниматься, но как-то раз ехал он на занятия на велосипеде, упал и разбил скрипку. Другой инструмент купить оказалось очень дорого, и на этом карьера скрипача  закончилась.

        Но не закончилась музыкальная карьера всей семьи Химич. Еврейские корни взяли верх над обстоятельствами, и мой папа стал великим музыкантом и артистом. Осуществилась мечта моего прадедушки, и родился скрипач в его внуке, Игоре.

         Сегодня мой папа является обладателем звания Заслуженного артиста Республики Молдова. Мой папа принимает активное участие в жизни еврейской общины Молдовы. Поет песни на идише и на иврите. Периодически  выступает в Израиле и в еврейских общинах других стран. А также он является лидером НАТИВ. Я тоже стараюсь принимать активное участие не только в жизни школы, но и еврейской общины Молдовы.

        Я с папой выступал в большом зале Национальной филармонии, где мы вместе пели песню, посвященную Хануке. В нашей семье мы стараемся чтить еврейские традиции. Все вместе отмечаем и Хануку, и Пэсах, и Рош а Шана. А в шаббат в нашем доме всегда зажигаются свечи. Я по-настоящему горжусь тем, что я еврей.

        Каждый здравомыслящий человек, на мой взгляд, должен уважать свою историю, потому что  без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. А тем более, когда это связано с нашими еврейскими корнями и традициями. Все вышеизложенное для меня очень важно и является неотъемлемой частью моей семьи. Почитать и уважать предков, хранить память о них — это является священной обязанностью каждого.

 

הזוית האישית

חימייץ אלכסנדר מבית הספר "הרצל" קישינב – кишинев , מולדובה מעלה את סיפורו של סבו סמיון מרקוביץ חימייץ. תודה למורה שלנו אליסף חנוכייב. פעילות במסגרת תכנית חפציב"ה.

מילון

קישינב
מולדובה

חפציב"ה
תכנית חפציב"ה, ראשיתה בתש"ן (1990) עם קריסת "מסך-הברזל", פתיחת שערי "ברית המועצות" (ברה"מ), וגל עלייה גדול של יהודים לישראל. אז הונחו יסודות לפעילות יהודית-ציונית רשמית וגלויה בברה"מ, מטעם מדינת ישראל. בשלב ראשון הופעלו אולפני הנחלת השפה העברית, קורסי הכשרת מורים מקומיים לעברית ולמסורת, חינוך בלתי-פורמאלי, בתי ספר יום א' ועוד

ציטוטים

”סבא סמיון מרקוביץ: עלינו להעביר את הסיפור מדור לדור“