מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

סבא דוד קצין מבצעים של חיל ההנדסה ומפקד גדוד צליחה 605

דוד דביר עם הג'יפ
גשר הדוברות
סיפור צליחת התעלה במלחמת יום כיפור

מלחמת יום הכיפורים – צליחת תעלת סואץ
במלחמת יום הכיפורים סבא דוד היה קצין מבצעים של חיל ההנדסה ומפקד גדוד צליחה 605. לכן בחרתי
להציג את נושא צליחת התעלה במלחמת יום כיפור.
מטרת הצליחה הייתה לכתר את הצבא המצרי שפלש לסיני ובכך להכריע את המלחמה. הצליחה בוצעה ע"יאגד צליחה 626 בסיוע חילות צה"ל. צליחת התעלה היתה המפנה במלחמה וגרמה לניצחון צה"ל. צה"ל הגיעלמרחק של 101 ק"מ מקהיר, בירת מצרים.
אמצעי הלחימה שעמדו לרשותנו : סירות גומי, תימסח, דוברות יוניפלוט, וגשר דוברות, גשר גלילים, גשר צנע,גשר יוניפלוט, טנק גישור סירות גומי. בליל 15/10/73 בשעה 01:20  צלחו הצנחנים את התעלה, וכבשו אתהאזור הקרוב, דבר שאיפשר לטנקים לצלוח את התעלה.
התמסח
אחרי מלחמת ששת הימים אף מדינה בעולם לא הסכימה למכור לנו אמצעי צליחה מודרניים ולכן צה"ל נאלץלאלתר ולהשתמש בציוד צליחה צבאי ישן שהפך לגרוטאות וציוד אזרחי. התמסח (ג'ילואה) הוא רכב גישורממלחמת העולם השנייה שיצא מכלל פעולה ושימש כמטרות ירי בצבא גרמניה. צה"ל רכש את הגרוטאותוהצליח להכשיר 16 תמסחים. בתחילת המלחמה התמסחים היו בכנרת ועל גב מובילי טנקים נסעו עד רפידיםומשם באופן עצמאי לתעלת סואץ. לפני כניסת התמסח למים ממלא התמסח אוויר בשני בלונים הנמצאים לצדדיוהמאפשרים לו ציפה. מדחף שנמצא בחלקו האחורי משמש להנעתו במים.ניתן להשתמש בדוברת תמסח הבנויהמשלושה או שישה תמסחים. אור ליום ה 16/10/73  צלחו 17 טנקים את התעלה על גבי התמסחים וחברולצנחנים.
דוברת יוניפלוט
דוברת יוניפלוט בנויה מ 9 מצופי יוניפלוט  (ששימשו לצרכים אזרחיים באירופה) בחלקה הקדמי מצופי רמפהומשני צידיה מנועים. הדוברה בנויה על גבי עגלה מיוחדת רחוק מהתעלה מכוסה ברשתות הסוואה. הדוברתנגררת לתעלה ע"י טנק ונדחפת למים ע"י דחפור.

גשר דוברות בתאריך 17 לאוקטובר הגיעו דוברות יוניפלוט והוחל מיד בבניית גשר דוברות שהושלם.בשעה 16:30 . גשר הדוברות נפגע מפגז. 
 
 
גשר יוניפלוט  נבנה בתעלה לאחר הלחימה.
גשר גלילים הוא גשר מודולרי שמורכב מגלילי פלדה גדולים ממולאים בקצף שחוברו באמצעות מסגרות פלדהשמהוות את מסעת הגשר. בתאריך ה – 17 באוקטובר הוחל בגרירת הגשר לתעלה. תחת אש כבדה  וע"י פלוגת טנקים שלא אומנה לכך, לכן היו תקלות רבות, הגשר הוכשר למעבר טנקים ביום 19 אוקטובר בשעה 0100 .
גשר צנע הוא גשר הבנוי ממצופי יוניפלוט ע"ג גלגלים. בגלל צורך להעביר כוחות גדולים מעבר לתעלה נוצרצורך לבנות גשר גדול וחזק שיעמוד בעומסי התנועה ויהיה עמיד להפגזות ולכן הוחלט לסתום את התעלהבסוללת עפר ועל גביה לסלול כביש אספלט.לבסוף הושלם בניתו  של הגשר היבשתי ."המצמד" היה אזורהמעברים. על פני התעלה נמתחו שלושה גשרים : גשר גלילים, גשר יוניפלוט וגשר דוברות.
משוב של סבא דוד:
נהנית ולמדתי להכין מצגת. אני מקווה ומאמין שאתה היום יודע יותר על הצליחה של תעלתסואץ במלחמת יום הכיפורים.
משוב של רועי
נהניתי מאוד לעבוד אתך וללמוד ממך הרבה חומר על מלחמת יום הכיפורים והמאמצים שעשית במלחמה.

מילון

לכתר
להקיף מכל הצדדים.

אגד צליחה
צירף אנשים לארגון שמטרתו לשרת את האינטרסים שלהם, למטרת הצליחה

ציטוטים

”אף מדינה לא הסכימה למכור לנו אמצעי צליחה מודרניים“

”סבא דוד היה קצין מבצעים של חיל ההנדסה ומפקד גדוד צליחה 605“