מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

נוטרות בשירות הסוכנות היהודית

מתעדים סיפור חיים
תעודת שירות שלי בפלמ"ח
יחידה נקראה משמר החוף במפרץ חיפה, היחידה צורפה לפלמ"ח

בשנת 1942 התגייסתי לנוטרות מטעם הסוכנות היהודית. היחידה נקראה משמר החוף במפרץ חיפה.
היחידה צורפה לפלמ"ח.
הממשל הבריטי הקים את  "חיל נוטרים" ובסוכנות היהודית הוקמה מחלקה לנוטרות, שגייסה שוטרים,
הפעילה קורסים לאימונם וקישרה את גופי הנוטרות עם פיקוד "ההגנה". "משטרת היישוביים העיבריים,
הייתה היחידה הגדולה ביותר של הנוטרות, שפעלה בעיקר להגנת היישובים היהודיים וכללה גם את המשמר
הנע, שביצע סיורים ממונעים. יחידות נוטרים עסקו באבטחת הרכבת , נמל חיפה, גדר הצפון , שדה התעופה
ומפעלים כמו חברת חשמל ועוד
היו גיוסים מיוחדים של נוטרים למשימות של שיטור וחקירה במשטרה הבריטית.
אני הייתי ביחידה שנקראה משמר החוף במפרץ חיפה.
 
 בתמונה, תעודת שירות שלי בפלמ"ח, פלוגה ג' הגדוד השלישי
 
 
בשנת 1944 השתתפתי בקורס מ"כ בקיבוץ גבע, בסוף שנת 1944 הועברתי  לעבודת הדרכה ביישובי הצפון.
קיבוצים כנרת, אפיקים, אשדות יעקוב, עסקתי שם בהדרכה. במאי 1945 הועברתי לרזרבה בירושלים.
בשנת 1947 השתתפתי בהגנה בגבולות תל – אביב.
 
 
 
 
 
ב-15 למאי  התגייסתי לצה"ל מספרי האישי  22163  שרתתי במילואים כ-25 שנים בתפקיד קשר.
 
תשע"ד 2014 , עם הדור הצעיר הבא
 

מילון

נוטר
נוטרות - כוחות של שוטרים יהודים בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי שכונו בשם "נוטרים". הם פעלו במסגרת המשטרה הבריטית וביוזמת הסוכנות היהודית החל ממאורעות 1936-1939 ועד להקמת המדינה בהגנה על היישובים היהודיים,

ציטוטים

”נוטרות מטעם הסוכנות היהודית“