מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

לקראת חג הפסח

הולדת נכדה שני, סבא ימין מחזיק את הנכדה
סבא ימין אהב מאוד את נכדיו
כיבוד הבריות

זכרון מבית סבא ימין בשבתות שבין פורים לפסח 

"שבת זכור": "שבת זכור היא כינוי לשבת שלפני פורים, שקוראים בה בתורה את פרשת זכור. בשבת זכור מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע, ובשני קוראים את פרשת זכור (דברים כה, יז-יט). תוכנה של פרשת זכור הוא מצוות זכירת עמלק ומחייתו. בחז"ל מובא, כי קטע זה נבחר לשבת זכור, משום שיש להקדים זכירה לעשייה. כידוע, היה המן בן המדתא האגגי צאצא של אגג מלך עמלק. תלייתו של המן ושל עשרת בניו הגשימה את הציווי של "מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" (שמות יז, יד). אנו מקדימים אפוא מצות זכירה למצוה של מחה אמחה בעזרת קריאת הקטע המדבר על הציווי של "זכור" כבר בשבת שלפני פורים, שכן בפורים עצמו נתקיימה המצוה של "מחה אמחה"." (ויקישיבה)

 סבא ימין

%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa4

"שבת זכור" בפתח ופורים בשער ובבית סבא ימין ההגדות של פסח מוצאות מארון. בשבת אחרי תפילת  השבת והסעודה נהגו אבי ואחיו הגדולים  בכל שבת ושבת, עד לשבת הגדול לפני פסח, לשבת לצד סבא ימין ולקרוא את ההגדה מתחילתה ועד סופה. בקריאה נהג סבא להקפיד על קריאה במנגינה להעביר את מסורת הקריאה, מנהגים הגיה וההנהגה של ליל הסדר כפי שלמד מבית אביו. הקריאה הייתה מדויקת, כאילו היו מקהילת ילדים בניצוחו של סבא, כך נהג אבי ואחיו בכל שבת לעשות טרם יצא לשחק עם חבריו.

כאשר ליל הסדר היה מגיע אחרי תפילת ערבית, היה סבא ימין מבקש מאבא ואחיו להתחלק בין מתפללי בית הכנסת שאינם ידעו לקורא את ההגדה, להתלוות אליהם ולקורא עבורם את הגדת פסח, במנגינה ובשמחה. אבי ואחיו היו מתלווים לאותם משפחות ומקיימים את מצוות אביהם, קוראים את ההגדה עבורם עד לשולחן עורך ואז היו חוזרים לבית סבי ימין כולם יחד, יושבים וקוראים יחדיו את ההגדה בשמחהובאחדות עד חצות הלילה.

הזוית האישית

את סבי ימין לא הכרתי, הוא נפטר לפני שנים רבות, אך את המורשת ואהבת האדם הוא הנחיל לכל המשפחה. ושם אותה כנר לרגלי אני קרוי על שמו. כאשר אני שומע סיפורים אודותיו, אני מתמלא גאה בכך שאני נכדו. סבא ימין היקר, דרך הסיפורים אני נחשף לטוב שהיה בך, ולטוב שהבאת לעולם, מבטיח אני כי עם הטוב הזה אצעד והמשיך את דרכך באהבה וגאווה.

מילון

הגיה
לומר נכון את המילה

שבת זכור
שבת זכור היא כינוי לשבת שלפני פורים, שקוראים בה בתורה את פרשת זכור. בשבת זכור מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים את פרשת השבוע, ובשני קוראים את פרשת זכור (דברים כה, יז-יט). תוכנה של פרשת זכור הוא מצוות זכירת עמלק ומחייתו.

ציטוטים

”אהבת לרעך כמוך“