מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

העליה ממצרים

עולי מצרים בדרך לישראל
מפליגים באוניה ממצרים
קשיי החיים במצרים לאחר מלחמת- העצמאות

נולדתי בשנת 1937 בעיר קהיר שבמצרים. עליתי לישראל בשנת 1950
 
החיים היו פחות או יותר טובים בילדותי. המצב השתנה, לאחר מלחמת העצמאות, בשנת 1948. לאחר שהיהודים בארץ – ישראל ניצחו את הערבים במלחמה, מצב היהודים בארצות של הערבים היה קשה מאוד. הדבר פגע בלוב, בלבנון וגם במצרים. הערבים הפגינו נגד היהודים שנמצאים בארצם, היו ריבים בין בתי- הספר והמצב היה קשה מאוד ליהודים במצרים. לא היה הרבה ברירות ליהודים, אלא לצאת ממצרים כמה שיותר מהר. חייבו את כל היהודים לצאת ממצרים, אך לא הרשו להם לעלות לארץ – ישראל. אלה שניסו לעלות לארץ – ישראל, היו תופסים אותם ומכניסים אותם לכלא. היהודים, שהיו נתינים זרים – גורשו ממצרים ולאחר – מכן גרשו את כל היהודים.
 
העליה לישראל
אני הייתי אז בן 13, קיבלתי "פספורט" מארגון ה"ג'וינט". התארגנו כולנו בבית – הספר ומשם באו לקחת אותנו לאוניה. לפני ההפלגה, לקחו מאיתנו את כל רכושנו, חוץ מזוג בגדים להחלפה. הפלגנו באוניה איטלקית ממצרים לצרפת ורק אחרי חצי שנה הפלגנו לארץ – ישראל. אני זוכר, שבהפלגה לצרפת, לאחר שלקחו ממני את כל רכושי,
ישנתי תחת כיפת השמים בבגדי קיץ. היה לי מאוד קר ולא נתנו לנו שום חדר ושום מיטה או שמיכה להתכסות בה. לפתע התחיל לרדת גשם, שנמשך במשך יומיים, הייתי כולי רטוב ורועד מקור, כי הייתי יומיים שלמים תחת כיפת השמים. בסייעתא- דשמייא, פגש אותי שם מדריך של בני – עקיבא שטיפל בי, הוא נתן לי חדר וכל מה שהייתי צריך בהפלגה.
 
כשעליתי לארץ, בשנת 1950, הביאו אותנו לקיבוץ יבנה. נתנו לנו שם זכויות מ"הסוכנות" (בגדים, אוכל, נעליים וחדר). לאחר- מכן התגייסתי לצבא. אני מאוד שמח שעליתי לארץ אבותי. 
 
העשרה
ג'וינט: "ארגון צדקה יהודי- אמריקאי, שנועד לסייע ליהודים באשר הם. ה"גוינט" פועל להצלת יהודים הנתונים תחת איום".
 
הסוכנות היהודית: "ארגון יהודי, כלל עולמי, שמרכזו בישראל. הסוכנות פועלת מכספי תרומות ובשותפות עם תורמים מרחבי העולם ומישראל. היא מעודדת עליה של יהודים לארץ ומסייעת לעולים בימים הראשונים לעלייתם באמצעות מערך תמיכה רחב". ויקיפדיה
 
תשע"ו

מילון

"פספורט"
בעברית- דרכון. תעודה רשמית, המונפקת על- ידי מדינה או רשות אוטונומית עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות.

ה"ג'וינט"
ארגון צדקה יהודי- אמריקאי, שנועד לסייע ליהודים באשר הם. ה"גוינט" פועל להצלת יהודים הנתונים תחת איום.

"הסוכנות"
ארגון יהודי, כלל עולמי, שמרכזו בישראל. הסוכנות פועלת מכספי תרומות ובשותפות עם תורמים מרחבי העולם ומישראל. היא מעודדת עליה של יהודים לארץ ומסייעת לעולים בימים הראשונים לעלייתם באמצעות מערך תמיכה רחב.

ציטוטים

”הקב"ה משגיח על כל אחד ואחד ומסייע לנו לעמוד בנסייונות החיים.“

”הקב"ה אינו נותן לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו.“