מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

הטבעת שעוברת מדור לדור

טכנולוגיה ומסורת
לומדים מחשבים
הטבעת עוזרת לנו לזכור את הזמנים הקשים ואת הכח של אהבה

Данные ученика: Боди Валерия

Данные взрослого: Сара Миллер Иосифовна

Год рождения: 1943

Страна исхода: Молдова

Традиции в моей семье.

Меня зовут Лера, живу я в маленьком ,но красивом и таком уже родном городе-Кишиневе. Я очень рада возможности поделиться рассказом о своей семье и о традициях, которые соблюдаются в нашей семье с давних времен или о совсем молодых традициях. Одна из очень красивых традиций в нашей семье длится уже много десятков лет. Пожалуй,стоит сказать, что все родственники по маминой линии- евреи. Именно с этим связанна наша традиция. В тяжелые времена Холокоста было не легко всем, но люди еврейской национальности подвергались невыносимым испытаниям. В такой ситуации оказалась и моя прабабушка. Война застала ее совсем молодой девушкой и тот факт, что бабушка еврейка очень усложнило ее положение. В один день в госпиталь в район где жила бабушка прибыл раненный военный и их знакомство было неизбежным( так утверждала бабушка.) Уходя на войну, прадедушка подарил бабушке кольцо, в напоминание о себе. Он сказал, что когда бабушке будет трудно, чтоб она смотрела на кольцо, вспоминала его и знала, что он никогда не забудет такую прекрасную девушку и обязательно вернется за ней. Бабушка часто рассказывала мне, как она тщательно прятала это кольцо, чтобы враги не отняли его, и она всегда вспоминала о раненном бойце, и это придавало ей моральных сил. Когда война закончилась, случилось так, что прадедушка действительно вернулся и они поженились. С тех пор, когда девочкам в нашей семье исполняется 16 лет (именно столько было бабушке) это кольцо переходит из поколения в поколение. Оно помогает нам никогда не забывать о тех тяжелых временах и о великой силе любви.

Еще одна интересная традиция в нашей семье несет свои истоки с недавних времен. Еврейские традиции в нашей семье не соблюдались, но в один момент я решила, что надо бы попробовать. Я учусь в еврейской школе и с самого детства нам прививали еврейские праздники и традиции. Я поговорила со своим дядей, который живет в Израиле и спросила у него какой праздник нравится ему больше всего. Дядя сделал свой выбор в пользу Песах. Теперь каждый год Дядя приезжает к нам в гости на этот праздник и мы всей семьей собираемся и стараемся проводить Песах, так как в школе научили. Я люблю свою семью и ее традиции и считаю, что в каждой семье должны быть свои традиции. Я бы очень хотела чтобы и мои дети, в моей будущей семье продолжали эти замечательные традиции.

 

Большое спасибо этому проекту за то, что помог мне задуматься больше о моей семье и о её традициях. Оказалось, это очень ценно и это нельзя терять. Спасибо за то, что крепче связали меня с моей семьёй.

 2016, תשע"ו

מורה מובילה: לורה בזל, מורה שליחה של משרד החינוך במולדובה, תכנית חפציב"ה

מילון

יהדות קישניב
ב-1900 43% מתושבי קישינב היו יהודים. ב-1903 התרחשו בעיר פרעות קישינב נגד היהודים. במהלך השואה נרצחו כ 10,000 איש. כיום בקישניב יש כ 15,000 יהודים, ויש מוסדות יהודים פעילים הכוללים בתי ספר, בתי כנסת וארגוני קהילה (ויקיפדיה).

ציטוטים

”Оно помогает нам никогда не забывать о тех тяжелых временах и о великой силе любви. “