מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

גלגולו של חפץ גביעים, פמוטים וספר התנ"ך

הפמוטים
הגביעים של סבתא עוברים במשפחה
סיפורה של סבתא אהובה

סבתא אהובה איטקין נולדה באוקראינה בשנת 1940. השנה השתתפנו בתכנית הקשר הרב דורי יחד עםסבתא ושמענו ממנה סיפורים מעניינים. במיוחד אהבנו את הסיפורים על הגביעים והפמוטים שקבלהמאמא שלה, סבתא רבא שלנו.

סבתא אהובה מספרת שאת הגביעים העתיקים קיבלה מאימא שלה, שהיא קיבלה אותם מאימא שלהכשהתחתנה בחו"ל, וכך הגביעים עוברים מדור לדור.

"מאז כשהייתי קטנה ובאנו לבקר את סבתא וסבא ראינו זוג פמוטים על שולחן האוכל. הפמוטים מאוד יפים

וישנים שאלתי את סבתא : "מאין הפמוטים?"סבתא סיפרה: אימא שלה שהיא סבתא רבא שלי קיבלה אותם כשהתחתנה באוקרינה. אימא שלה הביאהאותם כשהגיעה ארצה וכך הם נשמרו בבית של סבתא.

הגביעים של סבתא

 

ספר התנ"ך

אצל סבתא אהובה וסבא אריאל בבית ישנו ספר תנ"ך עתיק משנת 1662 את ספר התנ"ך הזה אבא שלסבא אריאל, קיבל מחבר אספן עתיקות. הספר הודפס בעיר הלידה, ע"י אדם שידע הרבה שפות.ישנה הקדמה בספר, בכמה שפות כגון לטינית, יונית וערבית. התנ"ך עצמו הוא בעברית.

בספר התנ"ך ישנה חתימה של משפחה ששם הספר עבר כמה דורות משנת החל משנת -1851.

מילון

לטינית
היא שפה מתוך קבוצת השפות האיטליות של משפחת השפות ההודו-אירופאיות

ציטוטים

”אצל סבתא אהובה וסבא אריאל בבית ישנו ספר תנ"ך עתיק משנת 1662 “