מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

בר המצווה של סבי

סבי בגיל הצעיר
סבי ר' חיים אהרן הכהן קאהן
ר' חיים אהרן הכהן קאהן

1941, אמצע מלחמת העולם השנייה (השואה), למשפחת פליטים יהודים שברחה מגרמניה.הכנות לבר – המצווהכחודש לפני יום הולדתו ה – 13 הביא הרב זאב יצחק סולובייצ'יק המכונה 'הרבי מבריסק', את התפילין של סבא. אבא של סבא 'נונו' (סבא באיטלקית), אליהו קאהן, הוא זה שלימד את סבא להניח תפילין. בתפילין אלו סבא מניח תפילין, עד היום.

את הקריאה בתורה למד סבא מר' בומי (בנימין) בלכשניט, שהוא היה מלמד את כל ילדי הקהילה.הבר מצווהבר המצווה התקיימה בשבת פרשת לך-לך, בבית הכנסת היחידי של קהילת יהודי לוגאנו בית הכנסת היה בנוסח חסידי, למרות שסבא ומשפחתו היו 'ייאקים', נוסח אשכנז. בשבת זו התקיימה בר מצווה לילד נוסף (סבא לא זוכר את שמו) מקהילה. סבא והילד השני חלקו את הקריאה. מכיוון שסבא כהן, סבא קרא את ראשון, שני, שלישי ומפטיר. לאחר מכן סעדה כל המשפחה סעודת מצוה בבית.
לא הרבה אורחים הגיעו לבר המצווה, מכיוון שמשפחתה של אמא של סבא 'נונה' (סבתא באיטלקית), שרה קאהן, נספתה כולה. וגם חלק מהמשפחתו של נונו נספתה בשואה. האורחים שהגיעו לבר המצווה היו סבא שמואל וסבתא הני קאהן, ההורים של נונו שהגיעו מקרדיף שבוויליס, הדוד ברנרד קאהן, אח של נונו שהגיע מלונדון שבאנגליה והבן דוד של נונו, ארנסט נורטהיימר, שנשאר יחידי ממשפחתו. המתנות שסבא קיבל לבר המצווה היו, ש"ס שלם של גמרא, ש"ס משניות וגביע כסף  לקידוש.
תשע"ו , 2016

מילון

לוגאנו
עיר בשוויץ

ציטוטים

”הבר מצווה שלי התקיימה בשבת פרשת לך-לך, בבית הכנסת היחידי של קהילת יהודי לוגאנו. “