מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

אני ושרותי בצה"ל

אני וחיליק בזמן כתיבת הסיפור
חיליק שוכב על עץ בזמן שירותו
בסיפור זה מסופר על חלק מתקופת שירותו של חיליק בצה"ל

אני ושרותי בצה"ל
תקופת שירותי בצה"ל מתחלקת ל שניים: -שרות כחייל :-יחידת מעבר אמ"נ מחלקת מודיעין במפקדת פקוד מרכז מדריך בקורס פענוח תצ"א קצין שטח במודיעין אוגדה 252 מפקד קורס פענוח תצ"א (במלחמת יום הכפורים  באוגדה 143 (אריק) בצליחה)קצין שטח במודיעין אוגדה 162קצין מערך במודיעין אוגדה 162 חופשת יציאה לנמלאות שרות כאזרח עובד צה"ל: יחידת המחשב במחלקת מחקר ב-אמ"נראש מדור ירדן בענף 10נציג הצרכנים בפרויקט "סנגל"יציאה לגמלאות
 
התגיסתי לצה"ל  בתאריך 3.9.1950 כשנה וחצי מאוחר מהתאריך המיועד לגיוס. הדבר נבע מבעיות בריאות. בגמר הטירונות, אותה עשיתי במחנה צריפין בפלוגת כ"ל, חוילתי לחיל המודיעין. הדבר נבע מהמקצוע האזרחי שלי ( צינקוגרף.).יחידת מעברנשלחתי ליחידת מעבר עד לשיבוצי ביחידת הקבע. נשלחתי  לראיון ביחידה שהייתי אמור לשרת בה בגלל מקצועי. בראיון הסתבר שעיסוקי האזרחי אינו הולם צרכי היחידה. בעת היותי במעבר שימשתי כש"ג במפקדת חיל המודיעין, שהייתה באותה תקופה בבית הירוק ביפו.
 
זכורים לי שני אירועים משעשעים מאותה תקופה: אחת העבודות שהוטלה עלי (היות ולא היה במה להעסיק אותנו מצאו לנו כל מיני עבודות דחק)  הייתה לחפור בור לעמוד דגל ישראל שלא היה במקום עד אז. היות ובמקום האדמה הייתה קלה בצעתי את המשימה בזמן קצר ביותר. ניגשתי לרס"ר לדווח לו על כך, הוא התפלא מאוד על כך שסיימתי את העבודה במהירות ושלח אותי לביתי עד למחרת בבוקר. בשמשי כ-ש"ג בשער היחידה בדקתי כל מי שנכנס או יצא מהמחנה. מפקד חיל המודיעין באותה תקופה היה אלוף משנה בנימין ג'בלי שיצא מהמתקן ונכנס חזרה לעיתים דחופות. בכל פעם שנכנס למתקן דרשתי ממנו להציג תעודת כניסה (כפי שעשיתי עם כל אחד אחר ). הדבר כנראה עצבן אותו ולאחר מספר פעמים של בדיקת זהותו וזכאותו להיכנס, פנה אלי ושאל "חייל אינך מכיר אותי?!" עניתי: "מכיר, אתה מפקד חיל המודיעין" "אז למה אתה בודק כל פעם" שאל. "כי הרס"ר אמר לי לבדוק כל מי שנכנס"  עניתי. ואז אמר "תגיד לרס"ר שאני הוריתי לך לא לבדוק אותי", כך עשיתי. יותר לא עשיתי את תפקיד את ה-ש"ג או כל תפקיד אחר עד שהוצבתי ליחידת הקבע, בא שירתתי עד 1965. מחלקת מודיעין במפקדת פקוד מרכז.
 
 
התחלתי את שירותי במחלקת המודיעין, תחת פיקודו של רס"נ דב שיאון (שטייגר) לימים בעלה של יעל דיין, במפקדת פיקוד מרכז כמשק בחולית מחקר שטח. המטלה הראשונה שהוטלה עלי הייתה לארגן את ספריית תצלומי האוויר (תצ"א מכאן והלאה). עבודת המודיעין הראשונה הייתה להעלות על גבי מפות ב-קנ"מ 1:20000 את פענוח  העבירות,
שהכין סג"מ גבי רוזנטל , על גבי תצ"א מתקופת המנדט הבריטי ((ps. כאן המקום לציין  שלכל מה שהוטל עלי לעשות ושעשיתי מכאן ואילך לא הייתה לי הכשרה רשמית מוקדמת לכך.בחוליה הצטבר חומר מודיעין רב שנאסף בעבר ושכב מרוכז . הוטל עלי לארגן את החומר כך שיהיה נגיש  בקלות בעת צורך.  היות ולא הייתה כרטיסיה (היום דבר זה נעשה במחשב) פתחתי כרטיסיה מראשיתה. הכרטיסייה הייתה מחולקת לנושאים ולתתי נושאים בסדר היררכי. לימים כאשר חזרתי לשרת כאזרח ( יחידת מחשב ) עזר לי הדבר מאד בהבנת נושא תיעוד חומר.
התחלתי לכרטס ידיעות שהצטברו מ – 1948. חומר המודיעין שהיה בחוליה כלל גם את תיקי הכפרים שהוכנו על ידי ההגנה ו ה-פלמ"ח בימים שלפני הקמת המדינה. 
 
בין תיקי הכפרים נמצאו גם תיקי הכפרים שנכבשו במלחמה בפרוזדור ירושלים. בגלל מחסור בתיקי קרטון בהם אוחסן החומר הוצאתי את חומר המודיעין מהתיקים ושרפתי אותו. לימים הבנתי איזה חמור מטומטם  הייתי כאשר עשיתי כיום אני מהמצדדים בתעוד טוטאלי, לעולם אינך יכול לדעת מתי תזקק לחומר ההיסטורי ודוגמאות לכך לא חסרות. שימשתי גם סייר אויר (כולל צילום מן האוויר במצלמות ידניות), כמובן גם כמפענח תצלומי אוויר.
 
         

               k-20                                                                        f-8
 
השנים בהן שרתתי בחוליה היו עמוסות בעבודה (פעולות התגמול) שלכל  אחת הכנו את חומר המודיעין הרלוונטי. בתקופת השירות בחולית השטח עברתי קורס קציני פענוח תצ"א , קורס קמ"נים, למרות  שהייתי רב סמ"ל. וקורסים והשתלמויות בנושאים שונים (כולל באוניברסיטה).
סיפורים מתקופת השירות במרכז במחלקת המודיעין היה נוהג שאחד החיילים יחליף את הפקידה במשרד כדי שהיא תוכל ללכת עם קצין המודיעין לאכול ארוחת צהריים. בתורי להחליפה התיצבתי במשרד לצורך זה. היא אמרה לי שאני משוחרר.
אריק (שרון) הקמ"ן יצא מהמשרד ואמר לה בואי לאכול והיא מפחד אמרה לו שלא החליפו אותה אריק שאל אותה מי הפושע הפקידה ענתה לו : חיליק. התגובה של אריק הייתה שלא יצא לחופשת שבת. אני חשבתי שהעונש אינו צודק (הרי התייצבתי). יצאתי לחופשת שבת ביום ראשון בבוקר ירדתי מההסעה ברמלה וקניתי לחמניות וחזרתי למחנה ברגל. לפני שהגעתי למשרד פגש בי מפקדי הישיר ושאל אותי מאיפה הלחמניות? מתל אביב?. עניתי לא! בדרכי מתל אביב ירדתי ברמלה קניתי את הלחמניות והנה אני כאן. והוא בתמיהה "האם אריק לא הורה לך להישאר בשבת "ואני" כן". ואז הוא אומר "אני חייב להעביר את זה לאריק ". ואני: נכון לאחר זמן מורים לי להתייצב אצל אריק. בבואי אליו אני מצדיע כיאות והוא צועק עלי "מה אתה חושב לך מי אתה? איך העזתה להפר את הוראתי? עונשך : אתה עושה את כל תורנויות הצהריים במשך חודש. אתה נשאר במשרד כל יום עד שמונה בערב, במשך חודש. הוא הרהר רגע והוסיף "לא תקבל דרגת רב טוראי". כן המפקד הייתה תשובתי.
 
סוף הסיפור : כעבור יומיים אריק רואה אותי ואומר לי הרי היית צריך לקבל דרגת רב טוראי ואני אומר לו הרי אמרת לי שלא מגיע לי תשובתו עוף מיד אל החייט שיתפור את דרגת הרב טוראי. ביצעתי את העונש שאריק  הטיל עלי במלואה.לימים הוזמנתי  לחתונתו עם מרגלית (חתונתו הראשונה).
בשנת 1965 עברתי לשמש כמדריך בקורס פענוח. באותה תקופה יצאתי לתקופת לימודים כהכנה לבחינות בגרות בראשית יולי 96 הסתיים הפרק השני של שרותי הצבאי (כאזרח עובד צה"ל). לקראת פרישתי  רואיינתי  לעלון היחידה  (ענף נחקר שטח באמ"ן) המראיין: חיליק לייבל אחד האנשים הססגוניים ביותר ביותר בחיל המודיעין. נפגשנו אתו  והראיון  הפך כצפוי למונולוג. מה דעתך על בחורות בצבא (זאת בשל ההצרות הבוטות שהוא משמיע בכל הזדמנות בנושא). חיליק: " או… זאת שאלה טובה. לגבי בחורות במחקר אן לי התנגדות עקרונית למרות ש כלל "המטען" שבחורה מביאה לצבא הוא קטן מאוד לגבי תחום העסוק הספציפי של הענף. לדוגמא: בחד של ידנו היה בעבר קורס קציני שטח ,שאני הדרכתי בו. הייתה לנו קצינה צנחנית לא קצינה בצנחנים אלה קצינה צנחנית הווה אומר "גבר-גבר" אמיתי לכל דבר.
אבל כשהגנו לתכל'ס  ואמרתי עמדת תול"ר,היא  שאלה מה זה תול"ר. לי זה נראה מוזר. קצינה צנחנית-אך היא לא יודעת מה זה תול"ר.נשאל קצין בצנחנים, הוא לא ידע מה זה תול"ר? זה כמו שהוא לא יודע א-ב.תשאל אותה מה זה ררנט היא פשוט לא יודעת-הן פשוט לא יודעות, כי נשק וצבא לא היה בתחום העיסוק שלהן. אין לי בעיה שבחורות נבונות עם מטען הולם יעסקו במקצוע. צריך לבדוק את היכולות באופן אובייקטיבי עלות מול תועלת.  
 
קישור לסרטון :    http://bit.do/hofithilik
 
תשע"ה

מילון

קנ"מ
קנה מידה הוא היחס בין גודל המיוצג במפה, בדגם אדריכלי או באמצעי אחר להדמיה, לבין גודלו במציאות

ציטוטים

”"אני מהמצדדים בתיעוד טוטאלי, לעולם אינך יכול לדעת מתי תזקק לחומר ודוגמאות לכך לא חסרות"“