מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

אליעזר בהגנה

סיפורו של אליעזר אגרא

סיפורינו מתחיל בחלק הפעילויות של ההגנה שהוקמה במטרה לשמר ולהגן על זכויות היהודים בארץ ישראל.

בגיל 17 הצטרפתי לארגון ההגנה בחיפה. המחלקה בחיפה נקראה "חי"ש חיפה". תפקידי המחלקה היו רבים. המדריכים היו יוצאי מלחמת העולם השנייה ששירתו בבריגאדה היהודית ומדריכים ממפקדי ההגנה. טקס ההשבעה להגנה התקיים בערב בבניין בית הספר הריאלי באור עמום. היינו 20 איש, בשולחן המפקד היו מונחים ספר תנ"ך ואקדח, כל אחד ניגש לשולחן בנפרד, שם את יד ימין על האקדח ויד שמאל על התנ"ך ונשבע לשרת בנאמנות בהגנה.

כל שבועיים נפגשנו ועברנו אימוני קרב פנים אל פנים ותרגילי סדר.

המחלקה עסקה בפעילויות הבאות: תרגילי סדר, הדבקת מודעות בלילות על קירות הבתים שהיו מנוסחים ע"י מנהיגי הישוב נגד השלטון הבריטי שהיה אז בארץ.

נקראנו להשתתף בהורדת מעפילים שהגיעו ארצה באניית מעפילים לא חוקית בשנת 1947 לחוף בצפון בין שבי ציון לנהריה. המעפילים הורדו במדרגות או בסולמות חבלים לחוף במרחק של כ-20 מ' מהחוף. חבל נמשך מהאנייה והמעפילים בתמיכתנו ועל כתפנו ירדו לחוף.

בחוף המתינו משאיות ורכב נוסף עליהם עלו המעפילים ופוזרו במהירת רבה לקיבוצים שבסביבה. כל הפעולה הזאת לקחה שעתיים-שלוש, וזאת כדי להימנע מהגעת הבריטים.

בשנים 1947-1948 פעלה ההגנה בהגנת תושבי חיפה.

בתאריך 21.4.48 החלה פעולת ההגנה לתפוס ולאייש אתרים חיוניים בחיפה שהיו ברובם תפוסים בידי הערבים בעיר. האתרים שההגנה תפסה באותו יום ולמחרתו היו: תחנת הרכבת, בנייני הדואר והטלפון, נמל חיפה, בתי הזיקוק וצמתים חשובים בעיר.

בתאריך 23.4.48 החלה ההגנה בתפיסת העיר חיפה ושחרורה מהערבים.

בסופו של אותו יום הוציא מפקד העיר חיפה- משה כרמל בתפקידו כמפקד חטיבת כרמלי- מנשר המודיע שהעיר חיפה שוחררה ונמצאת בשליטת ההגנה בחיפה.

ראש עירית חיפה באותם השנים היה שבתאי לוי.

העיר המשיכה להתנהל ע"י נציגי ההגנה בשיתוף הנהלת העיר עד להכרזת הקמת המדינה ביום 15.5.48. זמן קצר לאחר מכן ממשלת ישראל שהוקמה קיבלה החלטה שכל הארגונים שהגנו על הארץ- ההגנה, אצ"ל ולח"י, יפורקו ויצורפו לצה"ל.

 

מילון

הבריגאדה היהודית
חטיבה בצבא הבריטי שהורכבה כולה מיהודים מארץ ישראל שהצטרפו לעזור לבריטים במלחמת העולם השנייה

ציטוטים

”פעילויות ההגנה שהוקמה במטרה לשמר ולהגן על זכויות היהודים בארץ ישראל“