מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

איך ניצלתי בשואה!? סיפורו של בנו גולדנר

בנו עם גיא ויואב
תמונת הניצחון של בנו ובניו
טיהור אתני ברומניה

בשנת 1941 ברומניה היה שלטון אנטישמי שדגל ב"טהור אתני הדרגתי" של היהודים. מיליציות מקומיות בשם "משמר הברזל" סברו שהמדיניות של הממשלה "רכה מדי" ב"בעיה היהודית". הם התקוממו נגדה והחליטו לקחת החוק בידיים.

במקום מגורינו הכין הארגון האזורי שלהם, רשימה של משפחות יהודיות, שיש  לחסל בפוגרום. בתכנית זו המשפחה שלי (שגרה בשכירות בקומה ראשונה של בית) תחוסל בצורה הבאה: אבא, שהיה יכול להתנגד, ביריות אקדח, אימא  חלשה יותר בסכין ואני הילד בן ארבע, להיזרק לרחוב, דרך החלון.

למה לא בוצעה התכנית?

אחרי שנים, התחלף המשטר ולאבא סיפרו שאנשי הסביבה מהמיליציה התנגדו בגלל הערכתם אליו, והחליטו לדחות הבצוע ל”נגלה שנייה". במשפחות אחרות באזור נעשו פרעות. אחרי זמן קצר דוכאה התקוממות "משמר הברזל" ע"י המשטר, כך ש"נגלה שניה" לא התקיימה.

השנה ביקרנו באותו הבית עם הבנים והצטלמנו בתמונת ניצחון.

תמונת הניצחון

עם ישראל חי!!!

הזוית האישית

סיפורו של בנו גולדנר תועד על ידי גיא ריינפלד, יואב אבישר, במסגרת תכנית הקשר הרב דורי.

מילון

פוגרום
פרעות. פעולה קבוצתית אלימה כנגד קבוצה אתנית או דתית מובדלת בידי ההמון

ציטוטים

”עם ישראל חי!!!“