מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

ש"י (שירות ידיעות)
שירות המודיעין של ארגון "ההגנה" שעל בסיסו קמו שירותי הביטחון והמודיעין של מדינת ישראל. על אף ששורשיו של הש"י בתקופה מוקדמת יותר, נוסד הארגון בשנת 1940. בשנת 1942 הוא אוחד עם ה"ר"ן" (ריגול נגדי). הארגון פעל בשלושה מישורים של איסוף מודיעין - המישור הבריטי, המישור הערבי, והמישור הפנים-יהודי, כנגד גורמי פנים שלא קיבלו את מרות הנהגת היישוב המאורגנת, כקומוניסטים או אנשי אצ"ל ולח"י. לאחר קום המדינה שימש הש"י כבסיס להקמת ארגוני המודיעין של מדינת ישראל.
מתוך: צבי ספיר, "מונדז'ו"
שָׁלשׁ רְגָלִים
שָׁלשׁ רְגָלִים הוא כינוי לשלושה חגים מקראיים, בהם הצטווה עם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש בירושלים ולהביא תרומה מתבואתם ופירותיהם. חגים אלה הם פסח, שבועות וסוכות.
מתוך: פסח וסוכות שלי
שאפתנות, יצירתיות
אדם צריך שיהיו לו מטרות ושיעשה הכל להגשים אותן. יצירתיות הן במישור האומנותי והן במישור הכללי כדי לדעת איך לעשות ולהתמודד עם דברים.
מתוך: דרכם של יפה ואהרן דניאל מדמשק
שאקל
תן (בעל החיים), מקור המילה מהשפה הגרמנית. בסלנג זהו גם כינוי למישהו המצטיין בתחומו, שהוא חזק ומנוסה בו. דומה לביטוי העברי "שועל קרבות ותיק"
מתוך: מהעיר התחתית לחולות הזהב
שארית הפלטה
ניצולי השואה. שארית הפליטה הם היהודים ששרדו את השואה, המשטר והכיבוש של גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. כך נקראים במחקר ההיסטורי ניצולי השואה בשנים הראשונות לאחר סיום המלחמה, שטרם מצאו מקום התיישבות קבע ונדדו באירופה או שוכנו במחנות העקורים.
מתוך: משואה לתקומה – סיפורו של סבא רבא חבר הבריגדה
שארית הפליטה
הם היהודים ששרדו את השואה, המשטר והכיבוש של גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. כך נקראים במחקר ההיסטורי ניצולי השואה בשנים הראשונות לאחר סיום
מתוך: ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת
שארית הפליטה
פליטים יהודים לאחר מלחמת העולם השנייה בתום מלחמת העולם השנייה נותרו ברחבי אירופה מאות אלפי פליטים יהודים, רובם ניצולי השואה שהצליחו לשרוד את המחנות והגטאות השונים או שהסתתרו במקומות מסתור ובבתי משפחות זרות. השהות באירופה ופדיון ילדים חלק מהניצולים, בעיקר מהולנד, בלגיה, צרפת והונגריה חזרו לארצותיהם. אחרים, בעיקר ממזרח אירופה, לא רצו לחזור ואלה שחזרו - לא תמיד התקבלו בברכה (בחלק מהמקרים, כמו בפולין, התבצעו אף פוגרומים ביהודים). ארגון הבריחה עזר להם לעבור ממזרח אירופה למערבה ומשם - לארץ ישראל. תחילה העבירו פליטים למחנות העקורים ולאחר תחילת האיבה בין ברית המועצות והמערב החלו אנשי התנועה להבריח פליטים ממזרח אירופה לשטחים בשליטת המערב.
מתוך: קיבלתי דודה חדשה
שארית הפליטה - מחנות העקורים
הפליטים היהודים שהתקבצו בארצות אירופה היו חסרי בית ולרוב גם כל רכושם נגזל בשואה. בעלות הברית הקימו למענם מחנות מיוחדים, בעיקר בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה, שם הם חיו בצפיפות גדולה. 250,000 פליטים יהודים שכנו במחנות שניהל הג'וינט, חלקם בתוך מחנות הריכוז המשוחררים. בשטחי הכיבוש הסובייטי לא הוקמו מחנות נפרדים ליהודים, כי הסובייטים סירבו להכיר בכך שמצבם שונה ממצב שאר הפליטים.‏
מתוך: חברות שכזאת
שארם א שייח
בסיני היא עיר מצרית בדרום חצי-האי סיני לחוף מפרץ אילת שארם א-שייח' שוכנת סמוך למצרי טיראן ולכן הייתה חלק מנושא חסימתם שהוביל לפרוץ מלחמת ששת הימים במקום היה ישוב ישראלי בשם אופירה בעיר מתגוררים 35,000 תושבים
מתוך: משחקי ילדות