מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

עששיות נפט
כלי תאורה, מנורות , שהיו בהם פתיל דלוק, טבול בנפט והיה צריך למלאות אותם בנפט בכל פעם שהתרוקנו.
מתוך: שירה עולה מכורדיסטאן
עששית
עששית נפט - מנורה מזכוכית, שהיה צורך למלאה בנפט בכל פעם שהיתה מתרוקנת.
מתוך: ילדות בקטמון הישנה
עששית
מנורה ניידת הפועלת על נפט או על שמן. מפרסית: šīša (זכוכית מראה). "עששית שלא כבתה - מברך עליה" (תוספתא, ברכות ה לה)
מתוך: זכרונות מהעבר
עששית
עששית נפט - מנורה מזכוכית, שהיה צורך למלאה בנפט בכל פעם שהיתה מתרוקנת
מתוך: קיבוץ גלויות