מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

עבודות כפייה
עבודת כפייה תחת שלטון גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה היו עבודות כפייה בהיקף רחב שיזמה גרמניה הנאצית. מיליוני פועלי כפייה שגויסו מכל המדינות הכבושות עבדו במאות מחנות עבודה. רובם של מחנות אלה היו כפופים למנהל מחנות הריכוז תחת האס אס.
מתוך: סבא רבא, יצחק (ישעיהו) מרפוגל ז"ל
עבודות כפייה ועבודות פרך
עבודה קשה מאוד ללא תשלום ועם איומי אלימות קשים ועבודה בתת תנאים.
מתוך: הסיפור של סבא שלום
עבודות פרך
עבודת כפייה היא עבודה, לעתים קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס (בעיקר בעת העתיקה) או באיומי אלימות, מאסר או אף מוות. עבודת כפייה מתבצעת לרוב בין כתלי כלא, או במחנה המיועד לכך ונקרא "מחנה עבודה".
מתוך: סבא מרדכי בעבודות פרך בסיביר
עבודת דחק
עבודות יזומות על ידי מוסדות השלטון בתקופת הקמת המדינה. שנועדו לאפשר לעולים מינימום של פרנסה. לדוגמה עבודות בייעור מטעם הקרן הקיימת לישראל.
מתוך: לסבתא לא הרשו לעלות
עבודת דחק
עבודות שנועדו להעסיק עובדים בעלי כושר גופני טוב , שאחרת היו הופכים למבוטלים.
מתוך: חיי משפחתי במצרים
עבודת דחק
עבודות יזומות, ציבוריות, שנועדו לספק תעסוקה בסיסית למובטלים
מתוך: המורה הדגול לציור
עבודת השורשים
היא פרויקט שנתי המוטל בדרך כלל על תלמידי כיתות ז' או ח' בחטיבות הביניים בישראל, שמטרתו היא תיעוד המורשת המשפחתית האישית של התלמיד.
מתוך: אבי, עקיבא וינשטיין
עבודת כפיה
עבודת כפייה היא עבודה, לעתים קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס או באיומי אלימות, מאסר או אף מוות. מתוך ויקיפדיה
מתוך: סיפורי סמי
עבודת כפיה
עבודת כפייה היא עבודה, בדרך כלל קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס (בעיקר בעת העתיקה) או באיומי אלימות, מאסר או אף מוות. עבודת כפייה מתבצעת לרוב בין כתלי כלא, או במחנה המיועד לכך ונקרא "מחנה עבודה".
מתוך: אם אינך מגלה לנו היכן האבא אני יורה בילדים
עבודת כפייה
עבודת כפייה היא עבודה, בדרך כלל קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס (בעיקר בעת העתיקה) או באיומי אלימות, מאסר או אף מוות. עבודת כפייה מתבצעת לרוב בין כתלי כלא, או במחנה המיועד לכך ונקרא "מחנה עבודה".
מתוך: משפחה וזיכרון
עבודת כפייה
עבודת כפייה היא עבודה, לעתים קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס (בעיקר בעת העתיקה) או באיומי אלימות,מאסר או אף מוות.
מתוך: מילדות לבגרות
עבודת כפייה
עבודת כפייה היא עבודה, לעיתים קשה ומאומצת, אשר מבוצעת בתנאים קשים על ידי עובדים שאולצו לכך כצורה של מס (בעיקר בעת העתיקה) או באיומי אלימות, מאסר או אף מוות. עבודת כפייה מתבצעת לרוב בין כתלי כלא, או במחנה המיועד לכך ונקרא "מחנה עבודה".
מתוך: סיפור חייו של חיים גולדמן השורד