מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

סרטיפיקטים
סֶרטִיפִיקָט, היה הכינוי שניתן לאשרת העלייה לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. רישיון העלייה חולק על פי מכסות שנקבעו על ידי הבריטים במשא ומתן בינם לבין ההנהלה הציונית, בהסתמך על תקנות הספר הלבן הראשון.
מתוך: הבריחה מטורקיה לישראל יציאה בזמן מלחמת העולם השנייה
סרטיפיקטים
סרטיפיקט היה הכינוי שניתן לאשרת העלייה לארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. רישיון העלייה חולק על פי מכסות שנקבעו על ידי הבריטים במשא ומתן בינם לבין ההנהלה הציונית, בהסתמך על תקנות הספר הלבן הראשון.
מתוך: ילדותי לפני קום המדינה
סרטיפקט
רשיון עליה בימי המנדט הבריטי
מתוך: צעיר לנצח