מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

משפט אייכמן
משפט אייכמן הוא המשפט שהתנהל בישראל בשנת 1961, ובו הועמד לדין הפושע הנאצי אדולף אייכמן על פי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, בגין מעשיו בשואה ובסיומו נידון למוות והוצא להורג בתלייה.
מתוך: סבתא צפורה ברנר עובדת מצטיינת
משפט דרייפוס
עלילה אנטישמית, שגרמה למשבר פוליטי שהתרחש בצרפת ב-1895, ובה הואשם אלפרד דרייפוס, קצין תותחנים יהודי-צרפתי בדרגת סרן – כי בגד במדינתו וריגל לטובת גרמניה.
מתוך: סיפור גאולת עמק יזרעאל
משפט דרייפוס
פרשת דרייפוס הייתה עלילה אנטישמית כנגד קצין תותחנים יהודי בצבא הצרפתי. העיתון האנטישמי "המילה החופשית", הוא שפרסם את הידיעה על כך לראשונה ובעקבותיו החל משפט דרייפוס. דרייפוס, היה הקצין היהודי היחידי במטה הכללי של צבא צרפת, נחשד בשליחת מידע סודי שנשלח לשגרירות גרמניה. הוא נשפט בבית דין צבאי וכיוון שלא היו נגדו ראיות של ממש, הציגה התביעה ראיות מזויפות, שפרקליטו של דרייפוס לא קיבל רשות לעיין בהן. פסק הדין קבע שדרייפוס אשם בבגידה והוא נידון למאסר עולם באי השדים שמול חופי גיאנה הצרפתית. גם הדרגות הצבאיות של דרייפוס נשללו ממנו, בטקס צבאי משפיל בכיכר העיר, כשמסביב המון אדם הקורא קריאות אנטישמיות, נגד היהודים
מתוך: מגירוש ספרד לישראל
משפט הרופאים
משפט הרופאים היה עלילת דם כנגד רופאים יהודים בברית המועצות שהתרחשה בסוף ימיו של סטלין. ב-13 בינואר 1953 הודיעה ברית המועצות על העמדתם לדין של תשעה רופאים, שישה מהם יהודים, בראשם פרופסור מירון ופסי (רופאו האישי של סטלין). הרופאים הואשמו בחברות בארגון יהודי הקשור עם הג'וינט, שקשר קשר להמתת מנהיגי ברית המועצות באמצעים רפואיים ועל ידי הרעלה. (ויקיפדיה)
מתוך: הרופא שהתעקש לעלות לארץ
משפיע
בחסידות חב"ד הוא תפקיד חינוכי, בו חסיד משמש כחונך וכמורה רוחני לתלמיד ("מקבל"). לתלמידיו הוא מהווה מודל השראה בהליכותיו וברוחו. למרות שמחנכים רוחניים קיימים בתנועות חסידיות אחרות וגם בשאינן חסידיות (כגון משגיח רוחני), מושג זה של משפיע הוא מיוחד בחסידות חב"ד, מאחר שתפקיד ההנחיה שונה במהותה מהגישה של קבוצות אחרות. השפעתו של המשפיע כוללת השראה לשאוף תמיד גבוה יותר לצמיחה הרוחנית של האדם, דרך יגיעה בלימוד התורה ובקיום המצוות, במיוחד על-פי המסורת החסידי בחב"ד:
מתוך: ר' יצחק פרץ ליפשיץ שליח הרבי הריי"צ בחדרה
משפיע
הוא חסיד - המשתייך בדרך כלל לשכבת גיל מבוגרת יותר - אשר משמש כדמות רוחנית לחסידים האחרים, להם הוא מהווה מודל השראה בהליכותיו וברוחו החסידית. המשפיע החסידי משמר באישיותו ובהנהגותיו את האתוס החסידי האותנטי מן הדורות הקודמים. בד בבד, בהתוועדויות חסידיות, משפיע ה'משפיע' על מושפעיו דברי חסידות. בדרך כלל המשפיע גם מוסר שיעורי חסידות.
מתוך: המעבר מירושלים לכפר חב"ד
משפיע
המשפיע הוא חסיד - המשתייך בדרך כלל לשכבת גיל מבוגרת יותר - אשר משמש כדמות רוחנית לחסידים האחרים, להם הוא מהווה מודל השראה בהליכותיו וברוחו החסידית
מתוך: תחבושת של שבת ברוסיה הסובייטית
משפיע
המשפיע הוא חסיד - המשתייך בדרך כלל לשכבת גיל מבוגרת יותר - אשר משמש כדמות רוחנית לחסידים האחרים, להם הוא מהווה מודל השראה בהליכותיו וברוחו החסידית. המשפיע החסידי משמר באישיותו ובהנהגותיו את האתוס החסידי האותנטי מן הדורות הקודמים. בד בבד, בהתוועדויות חסידיות, משפיע ה'משפיע' על מושפעיו דברי חסידות. בדרך כלל המשפיע גם מוסר שיעורי חסידות.
מתוך: הסבא הגדול שהכרתי מסיפורים
משפיע
"משפיע" בחסידות חב"ד הוא תפקיד חינוכי, בו חסיד משמש כחונך וכמורה רוחני לתלמיד ("מקבל"). לתלמידיו הוא מהווה מודל השראה בהליכותיו וברוחו. למרות שמחנכים רוחניים קיימים בתנועות חסידיות אחרות וגם בשאינן חסידיות (כגון משגיח רוחני), מושג זה של משפיע הוא מיוחד בחסידות חב"ד, מאחר שתפקיד ההנחיה שונה במהותה מהגישה של קבוצות אחרות. השפעתו של המשפיע כוללת: • הדרכה קהילתית באמצעות הרצאות, שיעורים ציבוריים והתוועדויות, התכנסויות חסידות; • הדרכה אישית בנושאים של התנהגות אישית ותכונות אופי; • השראה לשאוף תמיד גבוה יותר לצמיחה הרוחנית של האדם, דרך יגיעה בלימוד התורה ובקיום המצוות, במיוחד על-פי המסורת החסידית בחב"ד; • תשובות הבהרה למבקשים בנושאים של משנת חב"ד, מנהגים חסידיים, והתנהגות כללית לפי סדר המחשבה של תנועת חב"ד/
מתוך: משפחת חסידי חב"ד מדורי דורות
משק
משק זה מקום שבו יש מטעים, פרדסים, מגדלים בו בעלי חיים כמו תרנגולות, פרות, אווזים, ברווזים, סוסים, ויש כלב ששומר על הכול. משק זה מקום שחייבים להתחלק בו בנטל. כולם צריכים לתת כתף, כי העבודה במשק לא נגמרת- היא נעשית יום ולילה. אם היינו רוצים לראות פרה יולדת היינו נשארים ערים כל הלילה
מתוך: עליה לארץ ישראל – כפר ביל"ו
משק
שטח גדול המשמש לגידולים חקלאיים, (גידולי אדמה) או לגידול בעלי חיים כגון פרות, כבשים ועוד
מתוך: שנות ילדותי