מאגר סיפורי מורשת

אוצר אנושי מתכנית הקשר הרב דורי

התנדבות
התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, והמונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת.
מתוך: לעזור לזולת
התנדבות
סבתא שלי אוהבת להתנדב היא סיפרה לי שהתנדבה ברשות למלחמה בסמים בעיר רחובות. כיף לה להתנדב וגם התנדבה עם קשישים. ההתנדבות התה להקשיב להם וזה עשה להם טוב.
מתוך: ממרוקו באנייה לארץ ישראל
התנדבות
התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, והמונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת. חלק מההגדרות מתייחסות לתפיסת הפעולה כבעלת ערך על ידי המבצע אותה.
מתוך: תולדות חיי – הרצל אבני
התנדבות היישוב לצבא הבריטי
במהלך מלחמת העולם השנייה התנדבו רבים מבני היישוב העברי בארץ ישראל לצבא הבריטי כדי להשתתף במלחמה נגד גרמניה הנאצית. היישוב ראה עצמו בנסיבות אלה כבן ברית אקטיבי של הממלכה המאוחדת (בריטניה), ובמהלך המלחמה התנדבו 38,000 יהודים לשרת בצבא הבריטי, מספר רב ביותר ביחס לאוכלוסיית היישוב הכוללת באותה עת, שמנתה כ-431,000 איש.
מתוך: מרים איתן סיפור חייה של סבתא רבתא
התנועה "מהעיר לכפר"-
בראשית שנות ה- 50 של המאה ה- 20, יזם ראש הממשלה דאז - דוד בן גוריון עידוד של אזרחים ותיקים בארץ שהתגוררו בערים לעבור ליישובים חקלאיים. הרעיון היה לשלב אזרחים ותיקים עם עולים חדשים במאמץ יישוב הארץ ובמקביל לעודד את החקלאות.
מתוך: המעבר מהעיר לכפר
התנועה המאוחדת
התנועה המאוחדת או בשמה המלא הרשמי התנועה הכללית של הנוער הלומד החלוצי בארץ ישראל הייתה תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. עד למלחמת השחרור הייתה פעילות התנועה מצומצמת אך לאחר מכן היא התרחבה מאוד, ובין השנים 1950-1953 פעלה התנועה בבתי ספר שונים בארץ. ב-1954 התאחדה התנועה עם תנועת הבונים העולמית, והוקמה תנועת "הבונים-התנועה המאוחדת" ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד".
מתוך: כך נולדה משפחתי
התנועה המאוחדת
התנועה המאוחדת או בשמה המלא הרשמי התנועה הכללית של הנוער הלומד החלוצי בארץ ישראל הייתה תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. עד למלחמת השחרור הייתה פעילות התנועה מצומצמת אך לאחר מכן היא התרחבה מאוד, ובין השנים 1950-1953 פעלה התנועה בבתי ספר שונים בארץ. ב-1954 התאחדה התנועה עם תנועת הבונים העולמית, והוקמה תנועת "הבונים-התנועה המאוחדת" ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד".
מתוך: סיפור חייה של סבתא רחל
התנועה המאוחדת
תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד". (ויקיפדיה)
מתוך: שומרת על קשרים טובים עם חברי-ילדות לאורך השנים
התנועה המאוחדת
התנועה המאוחדת או בשמה המלא הרשמי התנועה הכללית של הנוער הלומד החלוצי בארץ ישראל הייתה תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. עד למלחמת השחרור הייתה פעילות התנועה מצומצמת אך לאחר מכן היא התרחבה מאוד, ובין השנים 1950–1953 פעלה התנועה בבתי ספר שונים בארץ. ב-1954 התאחדה התנועה עם תנועת הבונים העולמית, והוקמה תנועת "הבונים-התנועה המאוחדת" ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד". ויקיפדיה
מתוך: טיול לדרום עם התנועה המאוחדת
התנועה המאוחדת
תנועה המאוחדת הייתה תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. עד למלחמת השיחרור הייתה פעילות התנועה מצומצמת אך לאחר מכן היא התרחבה מאוד, ובין השנים 1950-1953 פעלה התנועה בבתי ספר שונים בארץ. ב-1954 התאחדה התנועה עם תנועת הבונים העולמית, והוקמה תנועת "הבונים-התנועה המאוחדת" ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד".
מתוך: המסע של סבתא לארץ ישראל
התנועה המאוחדת
הייתה תנועת נוער לומד שהוקמה בשנת 1945 כאשר חלק מחברי תנועת המחנות העולים פרשו על רקע פילוג במפא"י והתאחדו עם חברי תנועת גורדוניה-המכבי הצעיר. עד למלחמת השיחרור הייתה פעילות התנועה מצומצמת אך לאחר מכן היא התרחבה מאוד, ובין השנים 1950-1953 פעלה התנועה בבתי ספר שונים בארץ. ב-1954 התאחדה התנועה עם תנועת הבונים העולמית, והוקמה תנועת "הבונים-התנועה המאוחדת" ב-1959 התאחדה התנועה עם "הסתדרות הנוער העובד" ויחד הוקמה "הסתדרות הנוער העובד והלומד".
מתוך: שמירת הקשר עם חברי הילדות
התנועה הציונית
ציונות היא תנועה לאומית יהודית שראשיתה באירופה בעת החדשה. לציונות קמו הוגים, מפלגות וזרמים שונים, אשר ניסחו תוכניות ציוניות שונות. הזרם המרכזי בציונות קרא לשחרור לאומי של העם היהודי, ולהקמת מדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל.
מתוך: מגילת אסתר עתיקה מעירק עוברת במשפחה
התנועה הקונסרבטיבית
תנועה יהודית שיסד סולומון שכטר בארצות הברית כמענה לתנועה הרפורמית שנוסדה באנגליה וגרמניה ואשר אפשרה תפילה בשפות לעז והקלה מאוד במצוות.
מתוך: ממייסדי זכרון יעקב
התנועה הקונסרבטיבית (או המסורתית)
זרם ביהדות זמננו המכיר בהתפתחותה והשתנותה של ההלכה ועל בסיס זה משלב בין ההלכה המסורה מן העבר והעדכון המתמיד שלה בכל דור.
מתוך: להיות שונה – להיות רבה